Till startsida

Projektledarrollen i förändring

Projektledarrollen i förändring

Värdet som skapas av alla de projekt som genomförs i världen är mycket stort och svarar för en enormt stor del av vår globala BNP. Antal projekt ökar snarare än minskar. Under senare år har vi dock samtidigt sett att projekt och projektledarens roll har förändrats på olika sätt.

Har man inte alls behov av den kompetens, verktyg och förmågor som erfarna projektledare har? I vilka andra roller återfinner vi behov av dessa förmågor och kompetenser? Jo, självklart! Det kan dock se annorlunda ut framöver än vad det tidigare har gjort. Det beror på att omvärlden förändras snabbt och så också vårt sätt att organisera oss och leverera värde. Nya arbetsformer och roller etableras snabbt. 

 

 

Projektledarens kompetens och förmågor behövs också i framtiden. I vissa fall med ett justerat ansvar, ett annat mindset och med en annan titel. Projekt innebär i de flesta fall förändring, så därför är många projektledare drivna och skickliga förändringsledare, för att ta ett exempel. Projektledarens kompetens finns även i roller såsom scrum master, product owner och release train engineer.

 

 

SAFe har blivit ett populärt ramverk. Disicplined Agile, som är en del av PMI, menar att SAFe kan vara en bra idé och startpunkt under rätt förutsättningar. Vore det dock inte bättre med en ännu större verktygslåda? Disciplined Agile innehåller hundratals metoder och tekniker från en mängd olika källor, inklusive Scrum, Spotify, Extreme Programming (XP), Kanban, Agile Modeling, SAFe®, Unified Process, DevOps och många fler.

 

 

Kanske är det du som projektledare eller PMO-chef som fått ansvar för er transformation mot Agile, Lean och DevOps? Disciplined Agile ger en vägledning i vägen mort ert framtida Way of Working - Eller som vi säger - Choose Your WoW! Här hittar du både inspiration och vägledning.

 

 

Roller i den agila organisationen

Vad händer med våra roller och ansvarsområden när vi transformerar mot en uppskalad agil organisering? Här kommer några exempel:

Roller knutna till värdeströmmar:

Portfolio Management

Product Management

Roller för taktisk skalning:

Program Manager & Project Manager

 

 
Läs mer om Disiplined Agile här.
 

 

Webinarier

Under det här temat genomför vi också en del webinarier. Exempel:

Disciplined Agile with Mark Lines

Agil transformation [Medlem]

Projektledarrollen i förändring - Projektmetodiken och flödesorienterad tillämpning av agila metoder

Framtidens PMO [Medlem]

 

Artiklar

Här hittar du bland annat artiklar med projektledare, som med sin kompetens inom projektledning, antagit roller inom agila arbetssätt.

#Projektledarrolleniförändring #Framtidensarbete #Agile #Digitalt