Till startsida
projektledarcertifiering PMP

PMP® - Project Management Professional

Oavsett om du är en projektledare, programledare eller projektsamordnare har du ett ansvar i att leverera resultat i tid, inom budget och inom överenskommen omfattning. 

Du har kunskap, erfarenhet och en framgångsrik meritlista som projektledare. Så varför bli PMP-certifierad? Tillsammans med det internationella erkännandet denna projektledarcertifiering innebär, är det ett kvitto av dina kunskaper inom projektledning och påvisar att du kan tillämpa best practice. Du förstår att ett projekt inte bara består i att hålla deadlines, det innebär också lagarbete, att hantera olika intressenter och de multipla kommunikationskanaler som kommer med det. Denna certifiering bevisar att du inte bara behärskar de verktyg och färdigheter som krävs för att på ett adekvat sätt leda projekt, men att du även förstår att ett projekt måste betraktas som en helhet. 

Att vara PMP® handlar inte bara om rätt kompetens, men också om rätt inställning. Certifieringen medför möjligheter att dela dina erfarenheter och din kunskap med andra PMP® och medelmmar i vårt globala och våra lokala nätverk.

 

Uppfyller du kraven för att bli PMP-certifierad?

För att få tillstånd till att ta PMP-examen måste du uppfylla följande krav på utbildning och arbetserfarenhet:
 
Kategori 1: För den som har en "Bachelors Degree", d.v.s. högskoleexamen eller motsvarande utbildning krävs:

  • 4500 projektledartimmar under minst de senaste tre åren och som högst under de senaste åtta åren

  • 35 timmar formell projektledarutbildning

Kategori 2: För den som har "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen krävs:

  • 7500 projektledartimmar under minst de senaste fem och som högst de senaste åtta åren

  • 35 timmar formell projektledarutbildning

 

Läs mer om PMP®

Läs mer om att vara medlem i PMI Sweden Chapter