Till startsida

Nätverk inom PMI Sweden Chapter

PMI SE finns i fyra geografiska regioner; Öst, Väst, Syd och Nord. Varje region består i sin tur av team utifrån den ort där man verkar. Vi har även nätverk för erfarenhetsutbyte inom olika specialämnen som regionen vill fokusera lite extra på.

Genom att vara med i vårt nätverk få man möjlighet att bolla ideer och byter erfarenhet med varandra. Våra medlemmar har en gemensam nämnare genom sin passion för projekt som förändringskraft och projektledning som profession. Vi är branschoberoende vilket ger att våra medlemmar verkar i flera olika branscher och i många olika sammanhang, något som vi ser som en tillgång och styrka för nätverket. Nätverket riktar sig till såväl juniora som seniora projektledare, samt beslutsfattare såsom PMO-chefer och ledningsgrupper. Oavsett om du är projektledare eller beslutsfattare, medför ett medlemskap i PMI SE värdefulla kontakter och ny kunskap.  

nätverk

I dessa lokala team finns gott om möjlighet att stärka din kompetens i projektmetodik, men också att utveckla ditt professionella och sociala nätverk med människor från flera olika branscher och företag. 

För att få veta mer om verksamheten där du finns, följ länkarna här till vänster.

Hitta lokala aktiviteter i kalendarium.