Ordförande
Cecilia Svensson
Effectus But Different AB

Avgående Ordförande
Mattias Georgsen Petrén, PMP, PhD
Arkatay Consulting AB

Ekonomi & Stf. Ordförande
Torsten Larsson
Ericsson

Medlemmar
Jerk Vallgårda
PMP, PhD
ÅF Consult

Professionell Utveckling, Certifiering & Standards
Henrik Stadler
Alfred Consulting AB

Marknad & Kommunikation
Richard Svahn

Volontärer och IT
Therese Helander
Wahlros Byggprojektledning AB

Speciella Projekt/
Corporate outreach

Anders  Ekström
Veolia Water Technologies

Område Öst och Nord
Jennifer Teodorsson
 

Område Väst
Martin  Hultman
KnowIT

Område Syd
Katarina Strömberg
DivM