Till startsida

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med oss skickar du e-post till förnamn.efternamn@pmi-se.org

Ordförande
Cecilia Svensson

Avgående Ordförande
Mattias Georgsen Petrén

Ekonomi & Stf. Ordförande
Torsten Larsson

Medlemmar
Daniel Stenholm

Professionell Utveckling, Certifiering & Standards
Henrik Stadler

Marknadsföring & Kommunikation
Richard Svahn

Volontärer och IT
Therese Helander

Corporate outreach
Ola Stensson

Passion for Projects Congress
Katarina Strömberg

Område Öst och Nord
Vakant

Område Väst
Martin  Hultman

Område Syd
Thomas Larsson