Styrelsen

Vill du komma i kontakt med oss skickar du e-post till förnamn.efternamn@pmi-se.org

 • Ordförande
  Cecilia Svensson

 • Avgående Ordförande
  Mattias Georgsen Petrén

 • Ekonomi & Stf. Ordförande
  Torsten Larsson

 • Medlemmar
  Daniel Stenholm

 • Professionell Utveckling, Certifiering & Standards
  Henrik Stadler

 • Marknadsföring & Kommunikation
  Richard Svahn

 • Volontärer och IT
  Therese Helander

 • Outreach
  Ola Stensson

 • Passion for Projects Congress
  Katarina Strömberg

 • Område Väst
  Martin Hultman

 • Område Syd
  Thomas Larsson

 • Område Öst och Nord
  Andrew Kallman