Till startsida

Nätverk Västerås

Nätverkets uppgift är att tillhandahålla seminarier för PMI:s medlemmar och gäster i Västerås som har intresse för ledarskap, projektledning och förändringsledning. 

Vi har etablerat ett relativt nytt nätverk i Västeråstrakten där våra deltagare kommer från olika industrier och sektorer bland annat från tillverkande industri, konsultbolag, IT, och myndigheter.
 
Vårt nuvarande fokus ligger på att introducera varandra för de olika sektorerna, hur arbete med projektledning och angränsande områden sker, vilka utmaningar och olika lösningsalternativ som används - allt för att ge möjlighet att lära från varandra och stärka den gemensamma expertisen. Vi blandar seminarier och workshops med inbjudna talare.
 
Har du intresse för projektledning, portföljhantering, ledarskap eller liknande områden får du gärna höra av till eller