Till startsida

Våra återkommande krönikörer

Vår ambition är att vara Sveriges ledande forum inom projekt och ledarskap! Vi har ett antal återkommande krönikörer som skriver insiktsfulla artiklar inom olika teman. 

Krönikörer:

 • Maria Björk

  Maria är en engagerad förändringsledare och föredragshållare med ett passionerat förhållande till att utveckla människor, projekt och verksamheter. En strukturerad arbetsmyra med fokus på verksamhetsnytta som älskar nätverkande. Medförfattare till E-delegationens ramverk för Nyttorealisering 2.0, certifierad i Change Managment (Prosci) och Benefit Management (APMG).

 • Carina Juserius

  Carina är projektledare hos organisationen Mentor och deras initiativ MentorTrainee. Dessutom har Carina genom det egna företaget Kompus Kompetensträning AB under många år coachat företag och team som vill utmana sig själva att hitta sin egen framgångsstrategi. Carina har många års erfarenhet att jobba med metoder från NLP, Meta-Coaching och Mental Träning.

 • Gabriella Lockwall

  Gabriella Lockwall är skådespelare och utbildar i den ickeverbala kommunikationen sedan över tjugo år tillbaka. Hon föreläser, ger kurser och coachar. Återkommande beställare är Vasamuseet, Stockholms Universitet, Sveriges kommuner och Landsting samt organisationen Ledarna. Gabriella räknas som en av Sveriges experter inom området. I slutet på augusti 2018 kom hennes bok ”Inte en kroppsspråksbok” ut på förlag. I den har Gabriella samlat tjugo år av erfarenheter och möten med människor hon hjälpt via sina metoder.

 • Klas Skogmar

  Klas Skogmar är managementkonsult och utbildare inom projekt-, program- och portföljhantering. Klas har arbetat med ISO-standardisering inom dessa områden, håller regelbundet kurser och seminarier med innehåll som PMBOK, ISO, PRINCE2 och agila metoder. Klas är också en entreprenör med erfarenhet av att grunda och driva företag inom olika branscher. Som metodspecialist hjälper han stora organisationer med portföljhantering, projektledning och organisatorisk agilitet.

 • Eva Svärd

  Det som idag gör företag konkurrenskraftiga och ledande är när medarbetare och ledning har kunskap om och förståelse för att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och hållbarhet. Verksamhetens framgång vilar i händerna på våra medarbetare, det är våra vanor och beteenden som syns på sista raden. Eva erbjuder tjänster inom stressprevention och stresshantering som hjälper ledning och medarbetare att förebygga stress och främja hälsa, vilket bidrar till hållbara individer och företag.

 • Henrik Szentes

  Henrik Szentes är företagare och forskare inriktad på organisering, ledarskap och beslutsfattande – särskilt i projektbaserade verksamheter. Henrik driver sen 2010 eget konsultbolag och hjälper företag och stora/komplexa projekt med samverkan, riskhantering och organiseringsfrågor. Han doktorerade 2016 med inriktning mot organisatoriska spänningar och paradoxer i byggprojekt, och arbetar sen några år deltid på Lunds Universitet. Henrik är en uppskattad föreläsare och kursledare och han har gett ut två böcker: Utan tvivel är chefen inte klok – ledarskapets paradoxer kräver reflektion (Roos & Tegnér, 2019) samt Tio klassiska risker i projekt – och hur man vänder risk till möjlighet (Roos & Tegnér, 2018).

 • Bo Tonnquist

  Bo Tonnquist är en ofta anlitad föreläsare och workshopledare som hjälper företag och organisationer att granska, utveckla och implementera arbetsformer och styrmodeller baserade på projektmetodiken och agila metoder. Bo har också skrivit böcker inom projektledning som idag används både som kurslitteratur på högskolor, universitet och utbildningsföretag och som även används som stöd vid certifieringar.

 • Anette Wendin

  Halverad implementeringstid i förändringsprojekten - vilket värde har det för er? Annette är en strategisk och innovativ förändringsledare, processledare, certifierad projektledare och transformerande affärscoach. Hon har i över 20 år hjälpt såväl näringsliv som offentlig sektor att utveckla och implementera processer, arbetssätt, system och hjälpsamma beteenden i projektintensiva organisationer eller företag i tillväxt.