Till startsida

Student

Bli Medlem

Som medlem i PMI SE ökar du din kompetens inom projektområdet och får tillgång till ett svenskt och ett globalt nätverk, som hjälper dig utvecklas i din yrkeskarriär. PMI består globalt av ca 580 000 medlemmar i drygt 212 länder. 

Som studerande på heltid får du PMI globalt medlemskapet för 32$ per år. För att ta del av det svenska PMI nätverket med över 1700 medlemmar betalar du som studentmedlem bara 4$ per år.

Till ansökan

Till PMI Student Bundle ansökan
 

Bli CAPM® Certifierad

Med en certifiering kan du gå långt med att uppnå trovärdighet och få fart på din karriär. 

Certified Associate in Project Management® certifiering är avsedd för juniora projektledare som vill göra en karriär inom projektledning. 

Testet görs online och som medlem får du rabatterat pris på certifieringen som är känd över hela världen. 

Läs mer

Till ansökan 

 
Bli PMI Student Ambassadör

Som studentambassadör får du möjlighet att representera PMI Sweden Young professionals. Du får chansen att presentera dina idéer som vi sedan hjälper dig implementera. Du kommer att representera oss på ditt universitet och vara den viktiga länken mellan oss, studenterna och fakulteten. Dessutom får du delta i evenemang som du kan hjälpa oss utforma och sedan få chansen att komma i kontakt med alla de yrkesverksamma personer som anslutit till vårt nätverk. Du kan till exempel skicka ett e-postmeddelande eller ringa dem om du behöver vägledning för att genomföra ett projekt.

Krav för att få vara en ambassadör:

  • Du måste vara yngre än 35 år och vara heltidsstudent vid ett svenskt universitet/högskola och läsa inom området projektledning (eller ett related fält) eller är intresserad av projektledning. 

  • Kontakta Katarina Korenkova om ansökan.

 
Delta i PMI-gästföreläsningar på ditt universitet

Lär dig av utbildade och kvalificerade projektledare om hur det är att faktiskt vara verksam i rollen. Få personliga råd om hur du lyckas och kan bygga din karriär. Kontakta att boka PMI-gästföreläsning.

 
LÄR SIG. SAMARBETA. NÄTVERK vid vår årliga PMI Virtual Student Summit

Delta i föreläsningar om effektiviserade tillvägagångssätt, projektledningsetik, karriärbanor för nyblivna projektledare, samt möjligheter att nätverka och hitta samarbetsmöjligheter för nyblivna yrkesverksamma personer. Gratis evenemang.

 
Ansök om stipendium

Akademiska stipendier ger ekonomiskt stöd för examenssökande studenter som studerar projektledning vid ackrediterade akademiska institutioner. Fyll i en enda ansökan för chansen att vinna flera utmärkelser.

Läs mer

 

Vinn PMI Young Professional-utmärkelsen

PMI Young Professional Award uppmärksammar och belönar en ung yrkesverksam person som haft  en betydande inverkan på främjandet av projektledning inom en organisation, främjandet av kunskap och förståelse för projektlednings praktik, samt en visa en förståelse för PMI-standarder, -dess praxis och dess etik.

Läs mer

 

Skriv ditt examensarbete via PMI

PMI har åtagit sig att främja vetenskapen och praktiken inom projektledning genom att stödja akademiskt arbete genom sina forsknings- och utbildningsprogram.

Läs mer