Till startsida

Utbildning

PMI Sweden Chapter bedriver ingen egen utbildningsverksamhet. Alla företag har rätt att bedriva utbildning baserat på PMI:s standarder. De företag som har kvalitetssäkrats och godkänts för detta av PMI kallas PMI R.E.P. - Registered Education Providers. 

Utbildningssponsorer / partners

I Sverige har vårt chapter ett antal utbildningssponsorer, även kallat partners, som vi jobbar extra nära med. För att vara utbildningssponsor / partner ställs följande krav:

  • Ha god kvalitetssäkring med ett etablerat och dokumenterat kvalitetssystem.

  • På begäran kunna uppvisa utvärderingar från tidigare genomförda utbildningar.

  • Ska ha baskunskap om vår verksamhet.

  • Utbildningsmaterial skall minst omfatta aktuell version av PMBOK Guide, Questions & Answers samt unik utbildningspärm. 

  • Krav på utvärdering. Utvärdering sker direkt i anslutning till genomförd PMP preparandkurs.

 

Läs gärna mer om deras utbildningar nedan. 

 

Canea får regelmässigt 4,9 av 5 i betyg på utbildningsmaterialets kvalitet och föreläsarnas förmåga att lära ut. Utbildarna arbetar inom CANEA som konsulter inom projektledning och delger dig sina aktuella erfarenheter från olika typer av verksamhet. Vi har många utbildningstillfällen i Stockholm och Göteborg, vilket gör det lätt för dig att hitta något tillfälle som passar i tiden. De som har gått CANEA:s PMP-utbildning har ökat sin chans att klara sin certifiering på första försöket. Är du PMI-medlem får du 15 % rabatt. Titta gärna efter mer detaljerad information på vår   hemsida. 

Läs mer

TwentyEighty Strategy Execution

Strategy Execution (tidigare ESI & TwentyEighty) har haft  projektledarutbildning som kärnverksamhet i mer än 30 år och är sedan länge en registrerad utbildningsanordnare hos PMI. Våra kurser har ett  internationellt erkänt kursinnehåll som bygger på de tio kunskapsområdena i PMBOK (Project  Management Body of Knowledge). Som PMI-medlem får du 15 % rabatt på alla våra publika kurser i Sverige och övriga Europa. 

Läs mer

Semcon

Semcon är ett internationellt teknikföretag specialiserat på produktutveckling. Vårt fokus är ständigt på slutanvändaren och anledningen är enkel: den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Vår utbildningsverksamhet följer samma linje. Du som kund ska få hjälp att med nya kunskaper förbättra och förändra projektarbetet så att den positiva effekten blir bestående. Självklart tillämpar vi PMI:s och ISOS senaste standarder. 

Läs mer

Fler alternativ?

Se vår kompletta lista över R.E.P. 

PMI Online Courses