Till startsida

Utbildning

PMI Sweden Chapter bedriver ingen egen utbildningsverksamhet. Utbildningsföretag som har kvalitetssäkrats och godkänts av PMI kallas ATP - Authorized Training Partners. Alla företag har rätt att bedriva utbildning baserat på PMI:s standarder.  

I jan 2021 avslutades samarbetet med Registered Education Providers (R.E.P).  Alla utbildningsföretag som vill erbjuda kurser med PMI registrerade varumärke har möjlighet att ansöka om att bli PMI Authorized Training Partners (ATP). 

 

PMI Authorized Training Partners är organisationer som är godkända att erbjuda

•Project Management Professional (PMP) ® - certifieringsexamen för den nya tentamen (erbjuds från 2 januari 2021)

•Disciplined Agile utbildning

 

Varför ändring till ATP?

Ändringen från REP till ATP är ett sätt för PMI att hålla en jämn hög nivå på kurserna som är kopplade till PMI.  Du kan såklart även bedriva preparandkurser inom projektledning idag som ger studenten möjlighet att kunna ta en PMP examen men då inte som en PMI® utbildning.

Fler alternativ?

PMI Online Courses