Till startsida

Intensivvårdssjuksköterskan som blev projektledare och övertygad agilist

Projekt eller produkt, traditionellt eller agilt. Världen förändras snabbt, så även PMI. Projekt är ett brett begrepp och en arbetsform som har stora möjligheter att stötta hur organisationer uppnår sina mål. Projektledningskompetens är värdefull i flera sammanhang och roller. Vi gör nu en artikelserie kring nya arbetssätt och projektledarens roll i förändring. Nästa person i artikelserien är Elisabet Jensen. Här får du ta del av Elisabets resa, som började inom intensivsjukvården och gick över till projektledning, agila arbetssätt och coachning.

Hej Elisabet! Vad kul att du vill vara med i vår artikelserie. Berätta kort om din bakgrund som projektledare. 

Jag har arbetat som projektledare i 16 år i olika former. Ibland kombinerat med roller som Product Owner, men även som Scrum Master. Jag har lett projekt inom allt ifrån informationssäkerhet, förändring, utveckling och implementation i branscherna hälso- och sjukvård och inom försvarsindustring. Både i privat sektor och i offentlig sektor. Storleken har varit från ett litet team på 3 till 5 personer, upp till 90 personer. Jag tycker resan har varit fantastiskt utvecklande och inspirerande.

Berätta om din resa från projektledarrollen till den roll du har idag. 

Jag började att leda projekt och program 2005 inom IT. Jag gick från att vara intensivvårds-sjuksköterska till en helt ny värld. Jag fick lära mig Lean, vilket jag kom att göra till mitt mind-set direkt. 2010 kom jag in i mjukvaruutvecklingen och den Agila världen. En otroligt spännande resa med offshore team och kulturella skillnader. Jag fick nöjet att ta med Lean in i det Agila, och Mary Poppendieck blev min första guru. Sen dess har jag haft de flesta rollerna, som PO, Scrum Master och även varit chef under ett par år för PO-gruppen på ett större produktbolag. Jag är certifierad Product Owner och Scrum Master, men som projektledare är jag självlärd. Jag har haft mycket bra stöd av chefer och kollegor, vilket gjort det möjligt. Det finns ovärderligt mycket bra litteratur att ta som stöd, även artiklar etc. Med en bakgrund som sjuksköterska vet man hur man driver en fråga i mål!

Vilken roll har du idag och hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Idag har jag uppdrag inom mjukvaruutveckling som projektledare och utvecklingsledare, samt som Agile Coach. En dag kan variera mycket beroende vilken fas man är i inom det initiativ jag leder. Har man lyckats så ska maskineriet snurra och man behöver mest stötta och följa upp progress. Som Agile Coach är det kul att få stärka team och enskilda roller i att hitta sin väg och sina egna lösningar. Som Agile Coach handlar det mycket om att sätta sig in i var företaget befinner sig i sin Agila resa. Idag har många kommit väldigt långt och kör fullskalig SAFe med Agila tåg som fått fäste i mer än IT avdelningen, medans andra strävar på med att ha mer eller mindre Agila team. Det roligaste med rollen är just att försöka hitta var företaget, teamen, och individerna befinner sig och lyfta från där precis som i all annan Coaching. Det finns flera ramverk inom det Agila, tex Disciplined Agile som riktar in sig mer på i vilken kontext verksamheten befinner sig.

Jag har många gånger tänkt att i mitt arbete som intensivvårdssjuksköterska var det lite samma sak. Identifiera vad som sviktar, börja stärka upp och sedan släppa vart efter hand som ”patienten” klarar sig själv. Man blir lika glad varje gång man ser att energin och glädjen är tillbaka. 

Hur ser du på din roll idag när du jämför med hur dina tidigare projektledarroller har varit? Fördelar och nackdelar / utmaningar?

Jag tänker att alla former av projektmodeller och metoder kan ha sin plats beroende på i vilken kontext man är i. Det som är nytt är att vi har hamnat i en väldigt mycket mer komplex värld, där informationsflödet är svårt att hänga med i. Flexibilitet utifrån kontext har blivit vitalt för att lyckas med det man vill åstadkomma. Om man bara håller sig öppen och inte låser sig i tron på att man vet hur saker ska vara, finns det alltid framkomliga vägar. Utmaningen är att få människor i organisationer och projekt att våga släppa sargen, och den falska tryggheten som den ger. Det var lättare att förutse saker förr, vilket kändes tryggare. Men att tro att det ska gå idag dvs använda gamla metoder i nya kontexter det blir utmanade eller rättare sagt omöjligt. 

Den Agila världen är på det sättet fantastisk; Vad kan vi göra just nu, med den information vi har, som skulle ge mest värde både på kort och lång sikt? De som haft förmågan att anpassa sig utifrån förändring - är de som överlevt genom historien.

 

2021-02-06

Elisabet Jensen

Elisabet är konsult & Dipl.Coach. Hon driver det egna företaget Jensen Adaptive change.