Till startsida

Priser & Villkor - Att bli medlem eller förnya medlemskap

Välj den typ av medlemskap som passar dig bäst. Observera att medlemskap i PMI SE förutsätter att du även är medlem i PMI. Du tecknar ditt medlemskap på pmi.org. Kom ihåg att teckna medlemskap i Sweden Chapter (SE) samtidigt.

Typ av medlemskap

Beskrivning

Årsavgift
(nytt/förnyat)

Individuellt PMI-medlemskap 

Individual membership

Individuellt PMI-medlemskap är ett utmärkt val för dig som arbetar med projektledning eller har intresse av att lära dig mer om ”best practice” inom området. Medlemskapet är öppet för alla som har ett intresse för projektledning. 

$173,75/$161,25

Studentmedlemskap

Student membership

PMI:s studentmedlemskap väljer du om du är högskolestuderande på heltid och intresserad av projektledning. Läs mer om värdet för dig som studerar. 

$32/$32

Pensionärsmedlemskap

Retiree Membership

PMI:s pensionärsmedlemskap väljer du om du vill hålla dig uppdaterad med vad som händer inom området projektledning och projektarbete. Du har varit PMI-medlem utan anmärkning fem år i följd och har nu pensionerat dig. 

$65

PMI SE

PMI Chapters

Genom att även gå med i PMI SE får du ta del av det svenska PMI nätverket med över 1600 medlemmar. Genom medlemskapet i PMI SE kan du även arbeta aktivt som volontär i någon av våra arbetsgrupper. 

Gäller även pensionärsmedlem. 

$25/$25

PMI SE   Studentmedlemskap

PMI Chapters

Som studentmedlem få du ta del av det svenska PMI nätverket med över 1600 medlemmar. 

 $4/$4