Till startsida

Öst (Branch East)

Inom PMI Öst finns lokala nätverk i Uppsala, Stockholm, Västerås samt ett ämnesnätverk PMO/Portfölj. De lokala nätverkens uppgift är att tillhandahålla seminarier för PMI:s medlemmar i regionen. 

Seminarierna ska ta upp ämnen som intresserar och ökar kunskapen för våra medlemmar såsom fördjupning i PMBOK:s olika kunskapsområden, eller ett föredrag om ett utmanande projekt de varit med i. Har du tips och idéer på ämnen som du vill att vi ska ta upp, hör gärna av dig.