Till startsida

Våra värderingar

För att uppnå vår vinnande ambition delar vi inom PMI en gemensam uppsättning värderingar, som är grundläggande och djupt förankrade.

 

Gör det enkelt

Vi är lätta att ha att göra med.

När saker och ting bromsar oss hittar vi ett bättre sätt.

Vi prioriterar det som är viktigast och tar oss dit på snabbast möjliga sätt.

 

 

Sikta högre

Vi sätter standarden genom att leverera med högsta kvalitet för att skapa största möjliga effekt för PMI-communityn.

Vi visar vägen genom att tänka långsiktigt och agera kortsiktigt.

Vi tar orädda ansvar för det vi gör, med vetskap om att varje handling räknas.

 

 

Var välkomnande

Vi skapar genuin tillhörighet för alla, eftersom våra olikheter gör oss starkare.

Vi agerar med medmänsklighet, visar omsorg, empati och respekt för andras behov.

Vi utgår från goda avsikter och försöker förstå, inte döma.

 

 

Omfamna nyfikenhet

Vi söker alltid efter sätt att bättre betjäna PMI-communityn.

Vi ser utmaningar som möjligheter att förnya oss, och tar dem.

Vi känner att vi kan misslyckas snabbt för att få det rätt till slut.

 

 

Tillsammans kan vi

Vi bygger djupa, förtroendefulla relationer som hjälper oss att arbeta tillsammans mot vårt uppdrag.

Vi använder vårt gemensamma syfte för att förena oss som en gemenskap och driva oss framåt för att skapa effekt.

Vi agerar i linje med våra globala mål, samtidigt som vi har befogenhet att leverera lokalt.

 

 

Inom PMI SE har vi även en kompletterande uppsättning värderingar som ska vara vägledande i vårt sätt att vara och agera:

Levande kompetens

Vi vill sprida insikt om projekt som metod för att nå resultat eller genomföra förändring i samhället.

Passion

Vi inspirerar och väcker intresse för projektledning och projektarbete för de som vill nå resultat eller genomföra förändring i samhället.

Vi inspirerar, visar yrkesstolthet och vill få fler att vilja arbeta med projekt.

Inkluderande nätverk

Vi är en stark röst i samhället tack vare våra många medlemmar och vårt stora kontaktnät.

Samhällsnytta genom projekt

Vi är en ideell förening som får fler projekt att lyckas.

Vi lär människor att förstå nyttan av projektformen, projektkunskap och projektarbetssätt.

Vi vill nå tillväxt och effektivt resursutnyttjande i samhället.