Till startsida

Våra värderingar

För att uppnå vår vinnande ambition delar vi inom PMI en gemensam uppsättning värderingar, som är grundläggande och djupt förankrade.

Påverkan genom projektledning

Projektledning är en kritisk kompetens som har en positiv påverkan på organisationsresultat och samhället i stort.

Professionalism

Ansvar och etiskt beteende säkerställer vårt engagemang för PMIs intressenter.

Frivillighet

Volontärer och effektiva volontärsamarbeten är det bästa sättet att uppnå våra mål.

Gemenskap

Att sammanföra medlemmar i vår gemenskap är det bästa sättet att underlätta medlemmarnas utveckling och främja projektledaryrket.

Engagemang

PMI uppmuntrar olika perspektiv och stärker individer att bidra till projektledaryrket och till PMI

 

Inom PMI SE har vi även en kompletterande uppsättning värderingar som ska vara vägledande i vårt sätt att vara och agera:

Levande kompetens

Vi vill sprida insikt om projekt som metod för att nå resultat eller genomföra förändring i samhället.

Passion

Vi inspirerar och väcker intresse för projektledning och projektarbete för de som vill nå resultat eller genomföra förändring i samhället.

Vi inspirerar, visar yrkesstolthet och vill få fler att vilja arbeta med projekt.

Inkluderande nätverk

Vi är en stark röst i samhället tack vare våra många medlemmar och vårt stora kontaktnät.

Samhällsnytta genom projekt

Vi är en ideell förening som får fler projekt att lyckas.

Vi lär människor att förstå nyttan av projektformen, projektkunskap och projektarbetssätt.

Vi vill nå tillväxt och effektivt resursutnyttjande i samhället.