Till startsida

Våra värderingar

Levande kompetens

Vi vill sprida insikt om projekt som metod för att nå resultat eller genomföra förändring i samhället.

Passion

Vi inspirerar och väcker intresse för projektledning och projektarbete för de som vill nå resultat eller genomföra förändring i samhället.

Vi inspirerar, visar yrkesstolthet och vill få fler att vilja arbeta med projekt.

Inkluderande nätverk

Vi är en stark röst i samhället tack vare våra många medlemmar och vårt stora kontaktnät.

Samhällsnytta genom projekt

Vi är en ideell förening som får fler projekt att lyckas.

Vi lär människor att förstå nyttan av projektformen, projektkunskap och projektarbetssätt.

Vi vill nå tillväxt och effektivt resursutnyttjande i samhället.