Till startsida

Nätverk Jönköping

Nätverk Jönköpings uppgift är att tillhandahålla seminarier för PMI:s medlemmar och gäster som har intresse i projektvärlden. 

Vi har etablerat ett relativt nytt och växande nätverk i Jönköpingstrakten där våra deltagare kommer från olika industrier och sektorer bl.a. från tillverkande industri, konsultbolag, IT, försvar och myndigheter.
 
Vårt nuvarande fokus ligger på att introducera varandra för de olika sektorerna, hur arbete med projektledning och angränsande områden sker, vilka utmaningar och olika lösningsalternativ som används - allt för att ge möjlighet att lära från varandra och stärka den gemensamma expertisen. Vi blandar seminarier och workshops med inbjudna talare.
 
Har du intresse för projektledning, portföljhantering, ledarskap eller liknande områden frå du gärna höra av till Jens Korneck via .