Till startsida

Filmer & Webbinarier

Vi lever i en ny verklighet. En verklighet där den fysiska närvaron är underordnad i samband med tillgänglighet och lärande. Här hittar du våra filmer och webinars. En del är öppna för alla, en del är för våra medlemmar och en del är tillgängliga endast för deltagare.

Develop Your Skills with PMI Offerings [English]

This webinar is about a selection of PMI offerings. At this webinar you will learn more about the following three offerings: Wicked Problem Solving, a toolkit that provides detailed processes and examples on how to effectively solve problems Citizen Developer, a way to use low-code and no-code technology to create solutions by yourself for the need of your project. PMI Picks, a way to access and arrange information. 

The Innovative Organisation: Mindset, Methods and Motivation [English]

When do you have your best ideas? How do we foster creativity and innovation within our organisations?What methods can we use for ideation within corporate environments? Join this webinar to explore mindset and methods at the innovative organisation.

Sustaining Direction through Project Resilience [Medlem] [English]

Emergent risks cannot be foreseen and mismanaging them can put projects or entire organizations in a vulnerable position. However, project teams can proactively build the ability to respond and prepare for disruptions caused by these risks. This ability is called project resilience.In this webinar, Javier and Naphaschaya will focus on the project resilience trends that stood out in Sweden over the last year. These are the results of a master's thesis project at Lund University, based on responses for the Swedish Project Review 2021.
 

Disciplined Agile with Mark Lines [English]

2021 marks the 20 th anniversary of the Agile Manifesto. Yet many organizaons are sll struggling to clearly improve value delivery for their customers. In this talk Mark Lines explains why agile has struggled in the past and what we can do about it. Go beyond agile rhetoric, agile methods and frameworks and learn how to opmize agility for your situaon, not others. We can do beer, and it is not difficult. Disciplined Agile can help. The journey starts with an investment in learning, opmizing for your situaon, and then removing obstacles to accelerate delivery and delight your customers. 

 

Are your projects flexible enough to adapt to the post-Covid workplace? [English]

During this joint PMI Sweden + Favro event, Patric Palm (CEO & co-founder @ Favro), Richard Svahn (PMO | WoW transformation leader @ FRA), and Jon Leslie (Agile Coach @ Broad Cove Insights), along with event moderator, Imran Khurshid will discuss the current challenges and answer questions including:

  • How to collaborate in real-time with remote and distributed teams?

  • How to empower self-managed teams and promote flexibility?

  • How to shift from waterfall to agile from a tools perspective?

 

News on the PMBOK Guide 7th Edition [Medlem] [English]

The new 𝘗𝘔𝘉𝘖𝘒𝘎𝘶𝘪𝘥𝘦®, 7th Edition, brings fundamental changes to this global standard. This change is 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘺. The talk with Oliver F. Lehmann will focus on the new updates and what they mean for the application of the PMBOK Guide in daily practice, but also for exam preparation, in particular for the Project Management Professional (PMP®) exam.

 

Artificiell Inteligens [Medlem]

Vad driver marknadsutvecklingen och får fler företag att implementerar/använda AI i sin verksamhet?Hur kan man utveckla sin verksamhet med hjälp av AI teknologi? Vad behöver man tänka på innan man implementerar AI? Få svar på frågorna i detta webbinarium med Fredrik och Marty. 

 

Dynamisk styrning - Beyond Budgeting [Medlem]

Ett webbinarie där Rikard Olsson beskriver hur principerna bakom Beyond Budgeting kan användas i organisationer för att få till en mer dynamisk styrning, med fokus på projekt- och portföljstyrning. Rikard kommer sätta Beyond Budgeting i en kontext och hur det hänger samman, eller i vissa fall kompletterar agil styrning.

 

Självledarskap i förändring - Det livslånga lärandet 

Hur får vi grepp om det livslånga lärandet för att kunna lära oss nödvändiga kunskaper som kommer att efterfrågas? Det individuella ansvaret för att lära nya relevanta saker betyder att vi måste ge oss själv de bästa förutsättningarna för att lyckas med vardagslärandet. Då behöver vi jobba lite strukturerat och målmedvetet. Tobias ger dig en enkel metod för att lyckas med det.

 

Projektledarrollen i förändring - Projektmetodiken och flödesorienterad tillämpning av agila metoder

Projektmetodiken och flödesorienterad tillämpning av agila metoder och ramverk ställs ofta emot varandra som om de vore helt oförenliga motsatser i en organisation. Är det verkligen så? För vilka organisationer och leveranser passar olika sätt att styra, leda och att utveckla?

 

Hemligheten som boostar din business och dina projekt

Finns det saker i ditt liv som du skulle vilja förändra eller mål som du vill uppnå? Erik Olkiewicz har de psykologiska verktygen som kommer göra massiv skillnad i din personliga utveckling. I detta webinar får du lära dig hypnotisörens hemlighet som, om du följer hans instruktioner, kommer boosta din business och dina projekt.

 

Hur du bygger varumärke och nätverk via LinkedIn [Medlem]

Ett webinar med nätverksproffset Nina Jansdotter och lär dig hur du bygger varumärke och nätverk via LinkedIn.

 

Passion for Projects 2020 [Deltagare]

För tionde året i rad arrangeras denna kongress, Skandinaviens största mötesplats inom PPPM, projekt, program- och portfölj. Här lanseras även den årliga rapporten Swedish Project Review med de senaste trenderna inom ämnet. Här hittar du som besökte konferensen alla videoinspelningar från huvudscenen.

 

Agil transformation [Medlem]

Det här är ett samarbete mellan Moment och PMI Sweden Chapter. Moment Meetings är en serie seminarier som tar upp populära ämnen och aktuella utmaningar inom projektledning och beslutsfattande. Frukostseminariet ”Agil Tranformation” genomfördes den 9 mars. Detta tillfälle spelades in i ett samarbete med PMI Sweden Chapter, Sveriges största nätverk inom projektledning.

 

Projektkontorets transformation vid agil metodik [Medlem]

Projektkontorets uppgift är att säkerställa transparens och förutsägbarhet för en verksamhets alla projekt och därmed beslutsunderlag för chefer med ansvar för resursplanering och kapacitetsstyrning. När en verksamhet övergår till en agil metodik och styrning uppstår nya utmaningar när nuvarande processer inte längre är tillämpbara. Ett webbinarium som visar hur en digitalisering löser den Gordiska knuten genom ett elegant Alexanderhugg (oblodigt). Seminariet överblickar en digitalisering av de agila tillämpningarna av Kanban, Scrum, SAFe, LeSS och Nexus i relation till resurser och strategisk planering.

 

Framtidens PMO [Medlem]

Ett webinar som handlar om de viktigaste drivkrafterna och effekterna bakom ett framgångsrikt PMO, som inte bara överlever utan även skapar tydlig affärsnytta för verksamheten och dess intressenter. Patrik Strömbeck och Mattias Wallén kommer i webinariet beskriva hur en PMO skapar tydliga affärsnytta. 

 

Att driva transformation med kund och affärsvärden i fokus [Medlem]

Lisa Franzi Business Manager inom Telias största Transformationsinitiativ kommer och berättar om sina erfarenheter av att driva förändring inom förtaget som både har en lång anrik historia och samtidigt befinner sig i en oerhört konkurrensutsatt bransch. Ett arbete som initierades med ett tydligt kundfokus och bygger på att Telia ska lyckas möte kunderna på ett digitalt och flexibelt sätt i alla kundmöten.

 

How to develop behavioral competences for project managers using NLP [English] [Medlem]

In this webinar Dr Peter Parkes from the UK, author of "NLP for project managers", will illustrate the application of NLP (neuro linguistic programming) to develop competences, hence better equipping you to communicate across cultures, reframe problems, manage stakeholder groups, resolve conflicts, motivate teams and become even better leader.

 

Who wants to be a PMO leader? [English] [Medlem]

With a pragmatic, thought-provoking approach, Marisa Silva – an experienced PMO consultant and co-creator of the only PMO course accredited by the chartered body for the project profession – will introduce you to the fascinating world of PMOs and the changing face of the PMO professional. Focusing on the importance of the right competencies and using examples from, arguably, the best PMOs in the world, Marisa will also provide an opportunity to uncover the DNA of real PMO Leaders.

 

Hitta mer!

För att se vilka webbinarier som är på gång, se vårt kalendarium.

Som medlem i PMI har till tillgång till alla resurser på projectmanagement.com. Däribland över 1800 on-demand webbinarier