Till startsida

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Du är kundorienterad och inte rädd för komplexiteten i ett projekt som kräver att du ofta agerar snabbt med mycket snäva tidsramar. Du använder verktyg som Agile, Scrum, Lean, Kanban eller till och med Extreme Programming på en daglig basis och du är övertygad om att sådana verktyg höjer värdet på ditt företag. Du vill förkovra dig i detta område samtidigt som du fortsätter att lära dig. 

Då är PMI-ACP® certifiering perfekt för dig! Certifiringen kommer inte bara att ge dig ett internationellt erkännande som en expert på området, utan dessutom kommer det att visa din skicklighet att leda ett projekt med agila metoder.

Som användare av agila verktyg, kommer du att vara en del av en växande trend inom projektledning,, där agila verktyg skapar tekniska, organisatoriska och kulturella förändringar. En internationell certifiering i agila metoder gör att du kan leda ditt företag in i framtiden.

Jag har certifierat mig Agilt som PMI-ACP för att jag är en stor vän av agila arbetssätt och de olika agila approacher som finns inte bara inom projektledning utan i många olika brancher och typer av verksamhet. För mig som konsult är det viktigt att kunna visa min kompetens genom certifieringar. Sen ger mitt engagemang i PMI mig även ett brett nätverk att diskutera och agera i olika frågor.

- Henrik Stadler, PMP, PMI-ACP; Alfred Consulting AB

 

Läs mer om PMI-ACP®