Till startsida

Kraften i det fysiska mötet

Nu när pandemin tvingar oss kursledare att hålla utbildningar online via Zoom, Teams eller andra plattformar är det en utmaning att skapa engagemang och närhet. Jag har accepterar läget och försöker så gott jag kan anpassa mig till att mina kurser och konferenser jag skulle deltagit på antingen skjuts in i framtiden eller flyttas över till nätet. 

Men jag saknar det fysiska mötet med mina kursdeltagare. Visst kan vi genomföra effektiva lektioner och förmedla kunskap online, men vi missar möjligheten att dela erfarenhet i pauser och på raster. Småsnacket är viktigt för lärprocessen.

Inom pedagogiken har det länge hävdats att den mesta inlärningen sker under pauserna. Det är då vi har tid att reflektera över det som vi just har hört. Det är då deltagarna vågar ställa specifika frågor till kursledaren relaterade sin egen verksamhet som de kanske inte vill ta upp inför alla på lektionen. Det ger också mig som kursledare möjlighet att förstå och lära hur det jag undervisar om verkligen tas emot och förutsättningarna för att det ska kunna tillämpas.

I den digitala världen där mötet sker online begränsas möjligheten till det informella småsnacket. Så fort ett lektionspass är klart kopplar alla ner och försvinner från samvaron till sin egen värld. Skärmen blir svart fram tills nästa lektion börjar igen. Vi missade därmed möjligheten att utbyta erfarenheter och tankar. Tänk så mycket jag hade kunnat lära mig denna vecka då jag har personer från både Folkhälsomyndigheten och Södertälje Science Park på min projektledningskurs.

Ska man vara ärlig så hade det jag beskriver redan börjat ske. I och med att de flesta har mobiler med både mail och sms är det lätt att använda rasterna till att lösa problem på jobbet samtidigt som man går på en utbildning. Vi kliver in i våra bubblor så fort vi får chansen, det gäller även mig. Tänk om vi vågade stänga av mobilen under hela dagen för att ge oss en chans att vara i det sammanhang vi befinner oss. Då skulle vi kunna bli mer fokuserade och kanske inte känna oss så lika stressade som många av oss gör idag. 

Jag hoppas verkligen att kurser online inte blir vårt ”nya normala”, utan att mina kursdeltagare vågar och får för sina arbetsgivare komma till klassrummen igen så fort som restriktionerna släpper.

/Bo Tonnquist

 

2020-11-22

Bo Tonnqvist