Till startsida

 

Vi finns för dig var du än är i din projektkarriär

PMI är en inkluderande organisation. Vi har något att erbjuda dig, oavsett om du just har påbörjat din karriär som projektledare eller om du vill specialisera dig och öka dina möjligheter till en internationell karriär.

Behovet av projektledning ökar i de flesta branscher

Projekt och projektledning är en arbetsform och ett kompetensområde som är oberoende av bransch. Projekt är sättet att ta mål till effekt, att ta strategier till resultat.

  • Tillverkande industri

    Smart produktion växlar upp! Smart produktion använder digitalisering och modern produktionsteknik för att producera bästa möjliga kvalitet till så låg kostnad som möjligt. Fabrikerna blir enormt flexibla, man kan jämföra dem med gigantiska 3D-printrar. Antalen projekt för att förverkliga dessa satsningar kommer att växa.

  • Samhällsbyggnad

    Hur kan upplåtelseformer och lagstiftning anpassas för att möjliggöra delande och samnyttjande i fastigheter? Vilka individuella beteenden förändras när vi i större utsträckning delar i stället för att äga och hur påverkar dessa den byggda miljön? Hur ökas framkomligheten i trafiken? Projektledare inom samhällsbyggnad kommer vara en nyckelkompetens i den fortsatta samhällsomvandlingen!

  • IT

    Allt som kan upptäckas digitalt kan utgöra en affärsmöjlighet, till exempel att ett flygplan landar. För att lyckas använder man alla nya tekniklösningar, som AI, blockkedjor och snabba databaser. Men det krävs även förändringar vad gäller företagskultur och ledarskap. Projektledaren är en viktig del av händelsestyrning och transformationsarbete.

Håll dig uppdaterad

Vi anordnar seminarier, nätverksträffar och har en av Sveriges mest lästa bloggar med ständigt akutella ämnen.

Läs mer om vad vi har att erbjuda

Vi är mest kända för våra internationella standarder och tillhörande certifieringar. Vi har dessutom Sveriges största nätverk av och för projektledare, vi samverkar med företag och högskola och erbjuder ett förmånligt medlemskap.

Vi är PMI Sweden Chapter

Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, och etablera projektledning som profession. PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete. I Sverige har vi verkat sedan januari 1998 och verksamheten drivs helt av volontärer. Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala nätverk. Lär mer om oss!

Guldsponsorer: