Till startsida

Project Management Institute Sweden Chapter 

PMI står bakom internationella standarder och tillhörande certifieringar. Våra volontärer och medlemmar utgör Sveriges största nätverk inom projektledning. Vi samverkar med omvärlden, för framgångsrika och hållbara projekt.

Vi finns för dig var du än är i din projektkarriär

PMI är en inkluderande organisation som sätter individens behov i fokus. Vi har något att erbjuda dig, oavsett om du just har påbörjat din karriär som projektledare eller om du vill specialisera dig och öka dina möjligheter till en internationell karriär.

BLI MEDLEM

För framgångsrika och hållbara projekt 

Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, och etablera projektledning som profession. PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete. I Sverige har vi verkat sedan januari 1998 och verksamheten drivs helt av volontärer. Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala nätverk. 

LÄS MER OM OSS

PMBOK Guide® & standarder

PMI står bakom globala standarder för projekt, program och portföljhantering. När de tillämpas konsekvent, hjälper de dig och din organisation att uppnå effektiva resultat. Beställ PMBOK Guide® sixth edition och få Agile Practice Guide på köpet. Detta har gjorts möjligt genom ett samarbete med Agile Alliance®.

Samverkan - PMI Outreach

Behovet av projektledning ökar i de flesta branscher

Projekt och projektledning är en arbetsform och ett kompetensområde som är oberoende av bransch. Projekt är sättet att ta mål till effekt, att ta strategier till resultat. Genom nära samverkan (outreach) med det omgivande samhället arbetar PMI Sweden Chapter för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora projektutmaningar.

Sveriges ledande temperaturmätare för projekt - Swedish Project Review

Swedish Project Review kan ses som Sveriges ledande temperaturmätare för projekt. Den omfattar branschspecifika nyckeltal, trender och beskriver områden som behöver förbättras. Rapporten ges ut årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI) Sweden Chapter. 

Sponsorer

Våra sponsorer är med och formar utvecklingen av PMI Sweden Chapter.
Tillsammans skapar vi mer värde i Sveriges största nätverk inom projekt och projektledning!

BLI SPONSOR