Till startsida

Arbetet något man utför eller en plats man åker till?

Är du tillbaka på arbetsplatsen eller jobbar du fortfarande hemifrån? Många jag möter gillar att vara tillbaka och träffa kollegor medan andra gärna vill fortsätta jobba hemifrån då det förenklat att få ihop livspusslet. 

Pandemirestriktionerna de senaste två åren har gett oss möjlighet att testa distansarbete i skarp drift. Nu vet vi vad som fungerar att utföra på distans och vad som blir bättre om vi möts på kontoret. Arbetsplatsens utformning har visat sig också spela roll för hur bra det har gått. Under pandemin har de öppna planlösningarna visat vara ett problem både hemma och på kontoret. Hemma om vi vill jobba ostört och på kontoret om vi vill hålla avstånd till kollegor. Det är nästan så att man längtat tillbaka till tiden då man hade ett eget rum.

Kreativitet kommer inte på beställning vid planerade möten. Det sker i möten mellan människor, ofta spontant i pauser eller i kön vid kaffemaskinen. Nivån på den interna kommunikationen på en arbetsplats sägs vara omvänt proportionell mot antalet kaffemaskiner. Alltså ju färre kaffemaskiner desto större möjlighet spontana möten. Att gemensamma pauser är viktiga får vi inte glömma då det av olika anledningar många vill fortsätta att jobba hemifrån. 

Titeln på min krönika anspelar på att vi har olika beteenden och behov. Om man tror på DISC-tester, vilket jag gör, kan synen på arbete skilja beroende på vilken ens dominerade beteendestil är. För extroverta ”gula” personer som har behov av bolla idéer och få bekräftelse har det troligtvis varit tufft att inte få vara på kontoret. De behöver ladda sin energi i fysiska möten. Däremot en introvert ”blåperson som vill ha kontroll och tid att analysera kan det ha varit skönt att få vara i fred. En ”röd” person med en dominerande beteendestil som ser resultat som det viktiga kan säkert effektiva Teams eller Zoommöten fungerat bra medan en ”grön” person med en stabiliserade beteendestil behöver samvaron med sina kollegor. 

Nu när vi börjar komma tillbaka till mer normala sätt att umgås är det viktigt för chefer och projektledare att förstå denna skiftande syn på arbete, inte för att medarbetarna eller projektdeltagarna inte vill verksamhetens eller projektet bästa utan för att de har olika behov för att trivas och göra ett bra jobb. 

/Bo Tonnquist,

Juryn för Årets projektledarbok 2022 har tilldelat Bo Tonnquist ett hederpris för sitt enträgna arbete med att skriva enkelt och lättfattligt om hur det är att vara projektledare.

 

2022-05-31

Bo Tonnquist är en ofta anlitad föreläsare och workshopledare som hjälper företag och organisationer att granska, utveckla och implementera arbetsformer och styrmodeller baserade på projektmetodiken och agila metoder.  Bo har också skrivit böcker inom projektledning som idag används både som kurslitteratur på högskolor, universitet och utbildningsföretag och som även används som stöd vid certifieringar.