Till startsida

Lärande

Kompetens och professionell utveckling är inte en engångsföreteelse. Det bör vara en kontinuerlig del av din projektledarkarriär. Gör det till en prioritet att utvärdera och förbättra din kompetens. Du kommer att öka ditt värde för din organisation och förbättra dina framtida karriärmöjligheter.

Kompetens ur tre perspektiv - PMI:s Talent Triangle

projektledning

Projektledningsteori är kärnan i projekt och programledning, men forskning påvisar att det inte är tillräckligt i dagens allt mer komplexa och konkurrensutsatta globala marknad. Företagen söker ökade färdigheter inom ledarskap och strategiskt tänkande. PMIs Talent triangle är en kombination av kompetensområden inom teknisk projektmetodik, ledarskap och strategi.PMIs Talent Triangle utgör även grunden för PMIs Continuing Certification Requirements (CCR) Program. För att behålla din certifiering över ditt behöer du samla professional development units (PDUs.) 

 

Prioritera din professionella utveckling - vad vi erbjuder

projektledning

Seminarier 

En stor del av verksamheten inom PMI SE är att anordna seminarier för våra medlemmar. Dessa anordnas av våra volontärer inom de olika regionerna. Håll dig uppdaterad i kalendariet för att hitta nästa tillfälle nära dig. 

Läs mer

projektledning

Webbinarier

Inom PMI SE anordnar vi allt mer webbinarier och inspelade seminarier. Projectmanagement.com ger dig som PMI-medlem tillgång till över 1000 mallar och andra värdefulla resurser. 

Läs mer

projektledning

Utbildning

PMI bedriver ingen egen utbildningsverksamhet. Alla företag har rätt att bedriva utbildning baserat på PMI:s standarder. De företag som har kvalitetssäkrats och godkänts för detta av PMI kallas PMI ATP - AuthorizedTraining Partners. 

Läs mer

projektledning

PMBOK Guide® & standarder

PMI står bakom globala standarder för projekt, program och portföljhantering. När de tillämpas konsekvent, hjälper de dig och din organisation att uppnå effektiva resultat. 

Läs mer

projektledning, certifiering

Certifiering

I en allt mer projektifierad värld säkerställer PMIs professionella certifieringar att du är redo att möta kraven från projekt och arbetsgivare över hela världen. 

Läs mer