Till startsida

Projektledaren som blev gruppchef och produktägare

Projekt eller produkt, traditionellt eller agilt. Världen förändras snabbt, så även PMI. Projekt är ett brett begrepp och en arbetsform som har stora möjligheter att stötta hur organisationer uppnår sina mål. Projektledningskompetens är värdefull i flera sammanhang och roller. Vi gör nu en artikelserie kring nya arbetssätt och projektledarens roll i förändring. Först ut i artikelserien är Cecilia Grubbström. Här får du ta del av Cecilias resa, som började inom projektledning.

Hej Cecilia! Berätta kort om din bakgrund som projektledare. 

Jag började jobba som projektledarkonsult 2012 och har i stort sett jobbat som det fram till mars 2020 då jag bytte tjänst och började som uppdragsledare på Polismyndigheten. De projekt jag har lett har både varit inom R&D och IT. Det har handlat om allt från små fästen för sidokjolen på lastbilar, ny design av instrumetkluster, starkare och tåligare axlar och bromsar, till digitalisering av fakturahanteingssystem och utredning om cyber security.

De team jag har lett har varit allt från några enstaka personer till ca 14 pers. Det har varit team med enbart konstruktörer, till team med många roller bl.a  industridesign, UX, systemutvecklare, test, inköp, mfl, till mer devopsliknande team. Jag har jobbat både i vattenfallsliknande projekt till mer agila projekt inom Sverige och globalt. 

Att jobba med R&D är kul men de projekt jag har jobbat med där har oftast pågått i många år, medan de som varit inom IT har levererats under mycket kortare tid vilket jag har fastnat mer för. Jag har gillat att jobba med R&D för att det är spännande och intressant, stora och häftiga produkter, medan It har varit väldigt roligt eftersom det oftast går att få feedback från användarna nästan direkt och det är så rörligt med många och snabba puckar.

Berätta om din resa från projektledarrollen till den roll du har idag. Hur gick förändringen till? Har du behövt utbilda dig? 

För att komma dit jag är idag har jag gått utbildningar i projektledning, varit med på seminarier om teambuilding och gruppdynamik, gått retorikkurser och tagit LinkedIn-kurser bl.a om ITIL, Kanban och Scrum. Den senaste utbildningen jag gick innan jag bytte arbetsgivare till där jag är nu var en certifiering i Leading SAFe vilket har givit mig väldigt mycket. Jag tycker om att gå utbildningar för att vidareutveckla mig själv, få nya vinklar att se på saker och få tips om olika verktyg och metoder. Det har oftast varit väldigt givande. 

Berätta om den roll du har idag. Vad den går ut på. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Idag har jag en roll som tf gruppchef och produktägare på polisens It-avdelning. Jag har ett utvecklingsteam om 10 personer där det ingår en arkitekt, systemutvecklare, testledare, UX, kravanalytiker och uppdragsledare. Vi jobbar agilt i nära samarbete med verksamheten, jurister, integrationsgruppen och andra utvecklingsteam och dess produktägare. 

Som gruppchef och produktägare har jag två roller. Båda vilka jag tycker är väldigt kul. Jag får jobba med personalrelaterade frågor och med den tekniska biten. Då vi jobbar med ett systems hela livscykel får vi i teamet dagligen jobba med nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning. Just nu jobbar vi bl.a med digitalisering av arrestverksamhetens ärendehanteringssystem och nyutveckling av ett system för polis och ordningsvakter. 

En vanlig dag för mig börjar med ett kort morgonmöte med teamet där vi går igenom dagens aktiviteter samt om det finns några hinder, sen kan det följas av ett expertgruppsmöte med några från teamet och verkamahetsrepresentanter från varje region. Jag kan ha några avstämningar med medarbetare i mitt team, design-/krav-workshops, priomöten, avtalsmöten med andra myndigheter, möten med produktägare, juristavstämningar, BOI-möten (Behovs- och införande forum), chefsmöten, arbete med färd- och leveransplaner, budgetmöten eller utvecklingssamtal mm. samt hjälpa till att lösa hinder, stötta och engagera mitt team. 

Det är en salig blandning, men det är det som gör det så kul!

Vilket härlig blandning av utmaningar du har i din vardag! Hur ser du då på din roll idag, när du jämför med hur dina tidigare projektledarroller har varit? 

I den roll jag har nu går allt lite snabbare. Då vi jobbar agilt kan förändringar ske fort och prioriteringar kan förändras från en dag till en annan. Det gäller att kunna ta snabba beslut och vara tydlig och kommunikativ. I mina tidigare projekt har det varit mer uppdelat på roller vem som gör vad, detta har ibland inneburit att det blir fler flaskhalsar som gör att allt tar mycket längre tid. Nu känns det lite mer T-format där flera personer kan hjälpa till på andra håll om behovet finns, som att vi ofta jobbar flera förmågor tillsammans t.ex. parprogrammerar eller att någon utvecklare är med på ett kravmöte. Fördelar med det agila och att vi jobbar så nära verksamheten är att vi kan följa användarna i deras funderingar, idéer och önskemål, testa prototyper eller nya designidéer med dem, få feedback omgående och ta snabba beslut.

Utmaningen kan vara att det kommer in enormt mycket önskemål som behöver prioriteras och ageras på, vilket ibland kräver mycket tid från teamet. Ibland är det vissa krav som har prioriterats upp som fastnar pga att det ska tas beslut om i andra forum som sätter hinder för leveranser eller så kan det vara att andra team har en annan arbetsmetod. Då krävs det att man är extra kommunikativ och hittar samarbetssätt som passar alla. Trots en del utmaningar så tycker jag att det både är intressant och jättekul att få jobba på det här sättet. Kommunikation, struktur och lösningsorienterat arbete är turligt nog något jag är bra på så detta arbetssätt passar mig perfekt.

Det verkar spännande! Är det någon fråga vi inte har ställt? Berätta gärna mer!

Jag kan berätta att den agila metod vi använder oss av är en kanbanboard och verktyget Jira. Kravanalytiker och UX skriver ner epics och stories som utvecklarna plockar en i taget att jobba med. Varje uppgift tar allt från någon timma till max ett par dagar. Vi har prioriteringsmöten utifrån behov, kör retro ca en till två gånger i månaden och releaser var el varannan vecka. Varannan vecka har vi Exploration Fridays där vi fokuserar på något som väckt vårt intresse för att lära oss nytt eller utmana oss själva med nya idéer. Vi jobbar även mot att kunna utveckla våra plattformar mot snabbare och enklare releaser framöver.

2021-01-21

Cecilia Grubbström, tf gruppchef och produktägare, OPVS IT-department på Polismyndigheten

 

Det här är en del av tema "Omställning", där vi hjälper dig hantera projektledarrollen i förändring. Läs mer under "Karriär" på hemsidan.