Till startsida

Mentorskap

PMI Sweden Chapter startar ett pilotprojekt om mentorskap och letar nu efter medlemmar som är intresserade av att ställa upp som mentorer och adepter. Mentorskapet är en professionell relation där en erfaren individ (mentor) ger stöd till en annan individ (adept) för att utveckla en specifik färdighet eller kunskap som kan vara värdefull för personernas professionella och personliga utveckling.

Mentorskapsprogrammet startar med ett seminarium där medlemmar får chans att få med sig kunskap om coachning och mentorskapsprogrammets upplägg. Anmälan till programmet görs under seminariet där deltagare också har möjlighet att bli matchade under professionell handledning. När matchningen har genomförts kommer mentorn och adepten gemensamt att ta fram ett upplägg för mentorsrelationen. Under pågående pilot är PMI tillgänglig för stöd och råd.

Syftet med mentorskapsprogrammet i PMI Sweden Chapter är att erbjuda medlemmar professionell utveckling och ge möjlighet att bygga upp ett starkare nätverk mellan medlemmarna i organisationerna.

Översikt över mentorprogrammets innehåll

• Start-up möte; Seminarium om mentorskap 14:e november. 

• Anmälan till mentorskapsprogrammet görs under seminariet (14:e november)

• 6 månaders program som inkluderar minst fyra mentorsträffar.

• Utvärdering av mentorsprogrammet

• Frågor om programmet skickas till