Till startsida

Är du intresserad av Mentorskap och chansen att få utvecklas?

PMI Sweden Chapter erbjuder dig som medlem att utveckla din kompetens genom ett mentorsprogram. En mentorsrelation bygger på en ömsesidigt förtroende mellan mentor och adept med syfte att utveckla en specifik egenskap eller kunskap som kan vara värdefull i personernas professionella och personliga utveckling. 

Programmet är till för alla medlemmar oavsett nivå. Målet med mentorprogrammet är att bidra till professionell utveckling och ge förutsättningar att skapa ett starkare nätverk mellan organisationernas medlemmar.

Översikt av mentorsprogrammets innehåll (6 månader)

 

 

Programmet ger Mentorerna en möjlighet att:

 • Utveckla sin kompetens inom mentorskap och ledarskap.                     

 • Assistera med kompetens och erfarenhet inom t.ex. målsättning och problemlösning.

 • Agera som en guide och rådgivare.

 • Skapa en positiv och innovativ miljö.

 • Skapa och underhålla framtida relationer

 • Öka sitt anseende inom branschen.

 • Erhålla PDU’er                               

          

                          

Programmet ger Adepterna en möjlighet att till exempel:

                                      

 • Lära sig från erfarna projektledare.

 • Utveckla sin kompetens inom ett värdeskapande område.

 • Reflektera över effekterna av personliga egenskaper och beteenden.

 • Formulera sina utmaningar, få värdefulla råd samt ett nytt perspektiv på saker.

 • Definiera professionella utvecklingsmål och att använda relevanta metoder för att uppnå dem.

 • Erhålla PDU’er

 

Du som vill veta mer om mentorskapsprogrammet kan du läsa mer i PMI Sweden Mentoring Handbook och vår FAQ. Om du önskar delta i metorskapsprogrammet, börja med att uppdatera din personliga profil under "Mina sidor". Här hittar du en enkel Reference Guide till de funktioner du kan använda.

Är du intresserad av kommande mentorskapsprogram? Håll utkik i PMI kalendarium där nästa start annonseras.