Till startsida

Projektekonomin - Frågor & svar

Jag har nyligen avslutat en medlemsundersökning för Project Management Institute (PMI) som efterfrågade vår kunskap och förståelse kring begreppet "Project Economy" (Projektekonomin). Även om jag inte är expert på detta ämne och inte heller är så framtidsinriktad för att fullt ut förstå hur vårt arbetssätt förändras, så är här mina svar på frågorna.

Hur definierar du begreppet "Project economy"?

Tekniska framsteg och behovet av att företag utvecklas, för att möta marknads- och kundkrav, har drivit organisationer att ändra hur vi arbetar. Project Economy handlar om att utvecklas från att rutinmässigt driva verksamheten, till att förändra eller transformera verksamheten. Det främsta sättet att "förändra verksamheten" och leverera värde till våra anställda och kunder är genom projekt.

Hur kommer "Projektekonomin" att påverka individer?

Individer kommer alltmer att arbeta inom ett projektdrivet arbetsflöde, snarare än operativa arbetsflöden. Till att börja med kommer dessa initiativ att ingå i organisationer, men värdet kommer att skalas när projekt tillämpas på samarbete mellan olika organisationer i samhället. Individer kommer att gå in och ur projektteam efter behov av kompetens. Som bidragare i projekt kommer individer att ges allt fler möjligheter att tillämpa sin unika kompetens eller expertis på initiativ som genererar värde och fördelar.

Hur kommer arbetet att se ut inom organisationer?

Arbetet kommer att vara en blandning av operativa och projektbaserade initiativ. Företagsorganisationer kommer att behålla viss struktur och styrning kring projekt.

Hur utbredd tror du att detta fenomen är?

Vi är precis i början av projektekonomin, och därför är den inte utbredd. Vissa branscher, som samhällsbyggnad, IT, finans, myndigheter och farma, är väldigt mogna inom projektbaserade arbetsflöden. Andra branscher (dvs. sjukvård, utbildning) släpar efter i denna utveckling.

Vad har lett till organisatoriska förändringar inom projektledningsyrket?

Migreringen av arbete från operativa avdelningar till projektdrivna delar av organisationer har lett till att projektledningen ökat. Detta har drivit behovet av inte bara fler projektledare utan bättre kvalificerade projektledare. Vissa organisationer höjer genomförandet av projektet och levererar till en verkställande nivå.

Var måste de stora arbetsförändringarna göras för att organisationer ska förbli effektiva?

Ekonomiska och budgetmässiga metoder inom de flesta organisationer är fortfarande från1800-talet och måste utvecklas för att stödja mer snabba och iterativa affärsmodeller som krävs av projektekonomin.

Vad beträffar färdigheter, vad ska organisationer satsa på utveckla?

Organisationer bör förorda ett mindset hos chefer och ledare att vara anpassningsbara och att hela tiden utveckla sig själva. Ledare måste vara välbekanta med förändringsledning och projektledare kommer att behöva förbättrad affärsförmåga.

Vilka är riskerna och möjligheterna som kan uppstå när man försöker utbilda medarbetare med en ny uppsättning projektledningsfärdigheter?

Det finns flera risker, här är två:

Individer som saknar förmåga att utveckla sig själva kommer att vilja stanna kvar med sina beprövade metoder. Det kan finnas rädsla i samband med nya och för dem okända färdigheter och metoder. 

Inte alla branscher (eller typer av projektarbete) kommer att kräva att projektledare utbildar sig eller breddar sina roller.

En möjlighet: en kombination av MBA- och PMP-färdigheter och expertis, öppnar många dörrar för framgång i projektekonomin.

Vad betyder detta nya arbetssätt för projektledare och hur kommer detta att förändra hur de arbetar i vardagen?

Projektledare kommer att behöva förbättrad affärskompetens och måste vara bekväma med att hantera förändringar. Förutom att leverera kundvärde kommer projektledare också att ansvara för att "förändra verksamheten".

Bruce Gay, PMPSr. Program Manager @ UPMC Enterprises | Speaker

Läs hela artikeln på LinkedIn här.

2020-02-03