Till startsida

Fullbokad seminarieserie om projekt i en agil värld

Volontärerna Lena Svensson & Ing-Marie Andersson har anordnat en fullbokad seminarieserie om bland annat projektledarkompetensen i agil värld. Seminarierna har varit inriktade på agilt ledarskap och de olika kompetenserna som kommer att behövas i framtiden. Lina Horndahl, agil coach på Telia Company, har vid två seminarier beskrivit hur projektledarkompetens och ledarskap kan användas i framtiden i en agil kontext. Vi har intervjuat volontärerna Lena Svensson och Ing-Marie Andersson, som berättar om seminarieserien i det här reportaget.

Vad fick er att ta initiativ till seminarieserien? 

Vi (Lena Svensson och Ing-Marie Andersson) träffades i en studiecirkel om ”Scaling Agile”, arrangerad av PMIs agila team. Vi tyckte att både studiecirkeln och agil metodik var mycket intressanta och ville arbeta vidare på temat. Vi diskuterade då att fortsätta titta på produktägaren och projektledarens roll i en agil kontext.

Lena Svensson arbetar på Telia Company som projektledare och är kollega med Lina Horndahl, som är agil coach inom företaget. Lina Horndahl håller utbildningar och seminarier inom agil metodik samt coachar agila team.

Vi kontaktade Lina Horndahl och berättade att vi hade idéer om ett seminarium som fokuserade på produktägar-rollen. Lina ville gärna ställa upp som talare på våra seminarier och vi tre fortsatte sedan att diskutera upplägg och innehåll mer i detalj. Vi enades om att ämnet är ganska stort, så vi delade upp serien i två delar. Första seminariet, som hölls i november, handlade om produktägaren i en agil värld. Det andra seminariet i januari fokuserade på att navigera som projektledare i den agila världen.

Vid båda tillfällena blandade Lina sina presentationer med diskussioner, gruppövningar och workshops, så det blev mycket spännande och inspirerande diskussioner och frågor.

På seminariet i januari, delade också Lena Svensson vid Telia Company med sig av sina erfarenhet som projektledare inom en agil context.

Hur har intressent och deltagandet varit?

Vi ville ha en inte för stor grupp, så att diskussioner och interaktion mellan deltagarna skulle underlättas. Vi enades tillsammans med Lina Horndahl att runt 20 personer vid varje tillfälle vore bra. Båda tillfällena blev snabbt fullbokade och vi var ett tjugotal deltagare på båda seminarierna. Seminarierna hölls kvällstid i Telia Companys lokaler. Den feedback vi har fått har varit mycket positiv. Några exempel:

”Bra att få tips på var i den agila världen man kan sikta mot”

”Bra att ni blandar deltagare från olika bolag och branscher”

”Tydlig presentation med bra exempel”

”Levande och intressanta presentationer”

”Inspirerande”

”Provocerande och motiverande att ”embrace change”

”Bra! Jag fick en bra överblick över viktiga beståndsdelar i scum/agil metodik”

”Intressant med Telia Companys resa!”

”Intressant och lärorikt att få inblick i ett för mig helt nytt sätt att hantera projekt”

”Bra med olika och flera presentationer under kvällen – det var omväxande”

”Bra med praktiska övningar som knyter an till ämnet”

”Bra presentationer och bra energi fast sen kväll. Mycket intressant”

”Proffsigt”

Vilka har varit de vanligaste frågorna från deltagarna?

Många av deltagarna var nya inom agilt tänkande och kände inte till så mycket om agila metodiker som scrum. Så första seminariet handlade mycket om vad agilt arbetssätt innebär. Diskussionen kring projektledarens roll inom agil kontext i framtiden har också väckt många frågor och diskussioner.

Vilka lärdomar och erfarenheter har ni från agilt förhållningssätt och agila metoder i projekt?

Vi har båda arbetat med agila metoder, såsom scrum. Ing-Marie har arbetat inom en utvecklingsavdelning där scrum-metodik tillämpades och är certifierad scrum master och certifierad PMI ACP (PMI Agile Certified Practitioner). Lena är certifierad scum master och har lett ett agilt team under en längre period.

Men vi båda tycker att det inte är helt lätt att tillämpa fullständig renlärig agil metodik, Ofta börjar resan mot agilt arbetssätt med en hybrid-metod där traditionell och agil metodik blandas. Men huvudsaken är att man vet vart man vill nå.

Hur har det varit att arrangera seminarier? Har ni några tips till andra volontärer om framgångsfaktorer?

Vi började med att ”brainstorma” och bolla ideer i vår agila grupp inom PMI. Lena Svensson som också jobbar på Telia Company kände till Lina Horndahl som jobbar som agil coach inom företaget, och att hon gärna håller utbildningar och seminarier inom agil metodik. Och sen fortsatte vi att diskutera tills vi hade detaljer till en seminarieserie.

Det har varit både roligt och intressant att lära känna Lina och lära från hennes kompetens som agil coach, men också höra erfarenheter från deltagarna som deltog. En stor framgångsfaktor är nog att Lina engagerade deltagarna med diskussioner och små workshops. Seminarierna blev då mycket energifyllda och inspirerande.

Det är även bra att lägga lite extra tid på planeringen av innehållet, det krävs ett antal iterationer för att sätta en slutlig agenda och innehåll.

Sedan måste man fundera på vilket mål som finns för seminariet – önskar man dialog mellan deltagarna så behöver man hålla ner deltagarantalet lite. Vi tyckte att 20 personer var optimalt för gruppdiskussioner. Är det mer av en information då går det naturligtvis bra att öka på antalet deltagare.

Det är också bra att försöka tydliggöra målgruppen för seminariet, vilka är mottagare av informationen? Det är svårt att anpassa en presentation om målgruppen har olika kunskap och baserar sina förväntningar därefter.

 • IMG_0554 - Copy.jpeg

  IMG_0554 - Copy.jpeg

 • IMG_0568.jpeg

  IMG_0568.jpeg

 • IMG_0590.jpeg

  IMG_0590.jpeg

 • IMG_0615.jpeg

  IMG_0615.jpeg

Taggar:

2019-02-19