Till startsida

Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Project Management Institute Sweden Chapter (PMI SE) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in den information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, exempelvis:

  • email

  • namn

  • företag

  • medlemsnummer om du är medlem hos oss

Hur kommer ni hantera och använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med information i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. 

Eftersom vi vill skapa en så bra upplevelse så möjligt för dig som är medlem hos oss eller går på våra seminarier, behöver vi spara några av dina personuppgifter. Bland annat för att skicka information om nyheter och aktuella seminarier, för att du ska kunna registrera PDU samt för att du som är medlem ska kunna använda våra digitala tjänster under inloggning.

Du som är medlem i PMI SE skapar ditt medlemskap på PMIs globala webbsida www.pmi.org. Personuppgifter för medlemmar och tillhörande medlemsvillkor är därför något som primärt hanteras genom PMI globalt, som blir personuppgiftansvariga / Controller. PMI SE hanterar denna data genom den import som görs och blir därmed personuppgiftsbiträde / Processor. I de fall vi själva samlar in och hanterar information blir PMI SE personuppgiftsansvariga.

Vi har avtal med klausuler som reglerar hur uppgifter om dig som betalande medlem kan delas mellan PMI och PMI SE som lokalt chapter. Medlemsdata importeras via en webservice som hämtar medlemsdata automatiskt varje natt. Vi skapar eller uppdaterar användare baserat på importfilen, så alla medlemmar i PMI SE har en användare på pmi-se.org, även om du aldrig gått in och aktiverat kontot. När du skapar ett konto på pmi-se.org eller passionforprojects.org kan vi koppla ihop ett nytt konto med en befintlig medlem genom din e-postadress. Vi kan se om du som medlem har ett aktivt medlemskap, då har du några fler funktioner som inloggad på pmi-se.org. Samma sak åt andra hållet. Om en medlems konto inaktiveras blir kontot man har automatiskt ett ”gäst-konto”. Medlemmar som avslutar sitt medlemskap finns kvar i webbplatsens databas för att kunna anmäla sig till event etc. Konton som inte används och som inte har ett aktivt medlemskap raderas.

Hur länge kommer ni ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information så länge du är medlem i PMI SE, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunk du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.

Var har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal i de fall det krävs.

Vad är mina rättigheter?

  • Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

  • Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

  • Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

  • Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

  • Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att ela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

  • Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag exercera mina rättigheter?

Om du vill exercera någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till dena policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss i styrelsen som även är personuppgiftsansvarig.

Adress:
Project Management Institute Sweden Chapter
Box 7380
S-103 91 Stockholm

E-post:
info@pmi-se.org