Till startsida

Svenskt projekt tog placering på världsomspännande hackathon

Vi intervjuar Sofie Wahlström, initiativtagare och projektledare för BrightAct. Sofies team och den digitala tjänsten BrightAct tog en imponerande placering under The Global Hack, ett online-event med runt 12 000 deltagare från hela världen, som syftade till att lösa Corona-krisen genom digitaliseringens möjligheter.

Grattis till en framgångsrikt projekt! Berätta kort hur idén uppkom och hur du har drivit projektet fram till The Global Hack.​

Tack! Idén tog sin form för fyra månader sedan när jag insåg att de som inte har möjlighet att ringa till SOS alarm inte har en annan väg in om det inte rör sig om att man har en tal- eller hörselskada som man föranmält för att få tillgång till ett sms nummer. 

Personer som är i direkt hot av våld har mycket svårt att ringa samtal när de lever i kontrollerade relationer. Det kan då sluta med att de ringer tysta samtal till SOS för att få hjälp. Det är så klart mycket svårt för SOS alarm att avgöra vad som är ett äkta samtal och vad som är en s.k. fickringning. 

Sen har jag vidareutvecklat den här idén eftersom jag jobbar med digitalisering av offentlig sektor. Jag ville täppa igen alla glapp mellan stolarna som man som användare kan mötas av när myndigheter, kommunala verksamheter och ideella organisationer ska samverka. 

Det är mycket svårt som användare att navigera i en så blandad miljö och mycket svårt för verksamheterna själva att ta fram en lösning som andra kliver in i.

Visionen jag fick då var en app, en hemlig väg in för de som behöver stöd för att komma ur våld i nära relation. Med dokumentation, juridisk hjälp, koppling till polis och journalsystem, socialtjänst, och stödfunktioner så som chatt och jourboenden. Ett samlat kristeam som möter en människa på den nivån som den förtjänar. Ett nytt sätt att jobba som inte har existerat fram tills idag på det här sättet. Användaren först, hjälpen får ansluta där individen kan ta emot stödet.

När jag valt en strategi och vilka funktioner vi skulle kunna implementera i första steget så hittade jag mitt team under eventet – Hack the crisis sweden som Digg fått uppdrag från regeringen att projeklleda i samarbete med hack for sweden. 

Jag lyckades hitta människor som kunde visualisera det jag berättade om och förstod syftet och målet med att skapa den här samlade ingången för att landa i ett supportnät av verksamheter som kliver in vid kris. 

Under Hack the crisis arbetade vi dag som natt för att komma så långt som möjligt med vår lösning. Vi hittade hur vi skulle jobba med varandra, vilka styrkor det fanns i vårt team och vad som drev oss, jag tror att nyckeln till framgång är motivation för sina uppgifter. Vilket bygger på förståelse och insikt i första steget och ett samskapande där alla får vara med och bidra. 

Fem dagar efter vårt första hackathon så gav vi oss in på ytterligare ett event – The Global Hack. 

Hos PMI pratar vi om The Project Economy™. Från start till avslut, från behov till resultat. Vi går mot att prata om termer i vad som behöver göras och att hitta det bästa sättet att göra det. Genom definierade ramverk till ... vad som helst, så länge det fungerar! Hur jobbade du och ditt team under eventet The Global Hack?

Vi jobbade som en enhet, där alla fick ta del av besluten. Ha sin sak att säga och begära det som de behövde för att kunna utföra sin projektdel. Att kunna säga vad som är möjligt och vad som behöver förändras utan att få kritik. Bitvis kaotiskt eftersom vi aldrig träffats eller pratat innan eventet men ändå mot ett samlat mål som var tydligt för hela gruppen.

Vilka framgångsfaktorer har funnits i projektteamet som gjort att just ni lyckats bäst, utöver den bästa produkten?

Att alla hade samma tydliga vision och förstod alla bitar av projektet. Att alla var involverade i de strategiska besluten och diskussionerna för att kunna flagga problematik och svårigheter. Våra fullstacks var med och fick tycka till om designen, vår UX fick hjälpa till med strategiska beslut och alla hade fritt fram att uttrycka det som de tänkte. 

Alla var delaktiga i samtliga frågor. Det skapar produkt och projektägarskap och gör att man blir stolt över vad man tillsammans åstadkommer. Vilket bygger team på en helt annan nivå än om man blir delegerad eller tillsagd vad man ska leverera. De människor som är involverade är alla drivna och har djup förståelse för sina expertområden. 

Berätta lite om de största utmaningarna du haft som projektledare?​

Att jobba ihop det här teamet på några timmar för att bli en hårt sammanhållen grupp som klarar snabba bollar och extremt utmanande tidspress, med hög funktionsprestanda i det vi tar fram är nog det mest utmanande jag gjort. Men det har samtidigt varit bland det roligaste och mest givande jag upplevt. Att leda utan att begränsa eller styra i onödan. 

​Vad har du för mål med produkten och hur planerar du för vägen dit?​

Den stora visionen är att den här appen är att den ska användas globalt. Att vi revolutionerar hur man jobbar med såna här svåra frågor.Hur vi får alla olika typer av verksamheter att jobba tillsammans enade mot ett mål. Vi har redan börjat ta stora steg för global samverkan med några av de största aktörerna. 

2020-04-17

Om Sofie

Projektledare Sofie Wahlström

Sofie Wahlström 33 år, jobbat med projektledning inom IT sen 2017

Bosatt i Knivsta kommun. 

Anställd i offentlig sektor som verksamhetsutvecklare inom digitalisering.

Drivs av innovation och att tänka utanför boxen. 

Tror på människors förmåga att själva inse vad de är bra på och vad som de gör bäst, och att låta dem göra just det som de tycker är roligast för att uppnå fantastiska resultat.