Till startsida

Självledarskap i förändring

Vi människor hamnar med jämna mellanrum i någon form av omställningssituation. Ofta har vi inte själva fattat ett aktivt beslut som lett till den, utan det är i någon form påtvingat.

Under Corona-pandemin och omställning till nya arbetssätt, har vi alla sett att det blivit fler som hamnat i en omställningssituation.

Det brukar sägas att för att kunna leda andra, behöver vi först kunna leda oss själva. Vi kan uppleva vår situation och våra känslor inför förändringen väldigt olika som individer. Under det här temat vill vi försöka göra vad vi kan för att bidra till förståelse för de olika faserna i förändringsprcessen och vägen framåt, som gäller för de flesta människor. Vi vill också bidra med göra vad vi kan för att bidra till inspiration och motivation på resan framåt. Vi berör här ämnen som

  • Hur bearbetar man sina känslor inför förändringen här och nu?

  • Hur hittar jag min Inspiration och Motivation?

  • Hur tar jag mig framåt i förändringsprocessen?

  • Hur ser ”min väg framåt ” ut och hur når jag dit?

  • Vilket stöd och vilken hjälp finns att få på vägen?

 

Webbinarier

Under det här temat genomför vi också en del webinarier. Se bland annat webinariet med Tobias Nyberg , där han bland annat belyser vikten av "Det livslånga lärandet" och ger handfasta tips om hur du kan tänka.

 

Artiklar

Hitta motivation och inspiration från våra artiklar. 

#självledarskap