Till startsida

Att inspirera och engagera människor att göra verklighet av idéer

PMI Sweden Chapter har tagit fram en ny strategi, “Playing to win”. Strategin står på tre ben:

  • Strategiskt fokus

  • Medlemmarna främst

  • Agil organisation

Vi kommer att skärpa vårt strategiska fokus, skapa mer och tydligare medlemsvärde, samt organisera vårt arbete för att bli mer följsamma och leverera snabba resultat. Den nya strategiska inriktningen är en integrerad uppsättning val för att skapa en unik positionering i branschen, och att skapa hållbara fördelar och tydligt värde, i relation till andra aktörer. Hur det ska fungera förklaras av AG Lafley och Roger Martin i ”Playing to win: How strategy really works”.

Den globala strategin är en samordnad och integrerad uppsättning av fem val: 

  • Vad är vår vinnande ambition?

  • Var ska vi verka?

  • Hur ska vi vinna?

  • Vlka förmågor behöver vi ha?

  • vilka styrsystem behöver vi ha?

PMI Sweden Chapter har skapat en lokal anpassning för hur vår verksamhet ska styras framåt. Den bygger på de tre pelarna i den globala strategin. Vår anpassning i Sverige handlar om att öka vår synlighet genom lokala seminarier och konferenser, ökad digital närvaro, att skapa värde för medlemmarna samt en anpassning av vår organisation till att bli mer lättrörlig och flexibel för att svara mot tidens krav och förändringar.