Till startsida

Disciplined Agile - Den kompletta verktygslådan för agil leverans

Flexibel och enkel vägledning och anpassat till det just ni levererar. Projekt eller produkt, traditionellt eller agilt. Disciplined Agile är en del av PMI, för att optimera och leverera värde till individer och organisationer. DA innehåller hundratals metoder och tekniker från en mängd olika källor, inklusive Scrum, Spotify, Extreme Programming (XP), Kanban, Agile Modeling, SAFe®, Unified Process, DevOps och många fler.

Disciplined Agile (DA) vägleder team, organisationer och individer till att effektivisera interna processer, på sina villkor. DA’s policy är att arbeta med det du har och optimera stegvis. Det bygger en grund för en lättrörlig och flexibel organisation - “business agility”. Disciplined Agile kompletterar den mer traditionella projektledningen i organisationer som framförallt jobbar inom IT och mjukvara, där snabbhet och smidighet samt kontinuerlig utveckling, är avgörande.

 

Disciplined Agile kompletterar den mer traditionella projektledningen

 

Disciplined Agile (DA) är agnostisk och pragmatisk. DA är snarare en verktygslåda än ett ramverk, som bygger på välbeprövade metoder från hundratals källor. Till exempel Scrum, "Spotifymodellen", Extreme Programming (XP), Kanban, Agile Modeling, SAFe, Unified Process och DevOps, för att nämna några. DA hjälper er att anpassa dessa metoder för era utmaningar och ger oberoende råd för att komma fram till den optimala arbetsmetoden för er organisation och era team.

Solution Delivery, IT-drift, arkitektur, portföljstyrning, säkerhet, ekonomi och inköp är några exempel på sådant som DA tillhandahåller råd och alternativ för. Och idéer om hur de ska fungera tillsammans. DA beskriver även de avvägningar som är associerade med varje alternativ.

Disciplined Agile (DA) är organiserad i fyra lager:

  1. Foundation

  2. Disciplined DevOps

  3. Value Stream

  4. Disciplined Agile Enterprise (DAE)

Varje lager består av olika steg, som var och en innehåller ett antal mål.

 

 

Foundation

Grundlagret ger den konceptuella grunden för DA. Detta inkluderar principer, löften och riktlinjer för DA-tankesättet. Grundläggande begrepp från både Agile och Lean. Grundläggande begrepp från seriella / traditionella tillvägagångssätt. Roller och teamstrukturer. SAmt grunderna för att välja ditt sätt att arbeta (WoW).

 

 

Disciplined DevOps

Disciplined DevOps innebär effektivisering av IT-lösningar och IT-verksamhetsaktiviteter. Tillsammans med stöd av organisationsövergripande aktiviteter såsom säkerhet och datahantering, för att ge effektivare resultat till i organisationen. Disciplined DevOps utökar Disciplined Agile Delivery (DAD).

 

 

Värdeströmmar (Value streams)

Hur smidigt fungerar flödet, från beställning i appen till leverans ut till kund? Det räcker inte att vara innovativ, du måste också öka organisationens värdeflöde. Detta lager visar dig hur du gör exakt det i den miljö du möter. Value Stream-lagret är baserat på FLEX, vars arbetsflöde visas i figuren. FLEX kopplar organisationens strategier genom att visualisering av hur en effektiv värdeström ser ut, så att du kan fatta beslut för att förbättra varje del av organisationen inom hela sammanhang. 

 

 

Disciplined Agile Enterprise (DAE)

En organisation som kallar sig "Disciplined Agile Enterprise (DAE)" har hög förmåga att reagera snabbt på förändringar. DAE gör detta genom en organisationskultur och struktur som underlättar förändringar inom ramen för den situation som organisationen står inför. Sådana organisationer behöver ett lärande tankesätt i den dagliga verksamheten och underliggande trimmade och smidiga processer för att driva innovation. På organisationsnivå behöver du bemästra alla delar och lager av verktygslådan, från Foundation och hela vägen till Disciplined Agile Enterprise.

Står du inför en transformation? DA har vägledning! Här kommer några snabblänkar.

DAEs are Agile. Your organization and your people must be agile. 

Transformation. Improve in place to become a learning organization.

People aren’t resources. A Disciplined Agile Mindset for People Management. Svenska Pia-Maria Thorén med boken "Agile People" är en huvudreferens!

 

Mer information
 
Disciplin Agile Champion i Sverige:
 
DA Webbsida: Disciplined Agile
 
Våra inspelade webinar: DA webinar av PMI Sweden Chapter med Mark Lines
 
Andra inspelade webinar:
 
Disciplined Agile: Optimizing your Business Agility by Choosing your WoW

 
Choose Your Wow! Agile Across all of IT (DAIT)

 
Choose Your Wow! DevOps in the Enterprise

 
You May Be Agile, But Are You Disciplined Agile?

 

Historien om Disciplined Agile

Hittills har det funnits flera stora utgivningsnivåer för detta ramverk:

  1. Disciplined Agile Delivery 0.x. DAD utvecklades ursprungligen på IBM Rational från början av 2009 till juni 2012. IBM-teamet arbetade nära med affärspartners, inklusive Mark Lines, och leddes av Scott Ambler. 

  2. Disciplined Agile Delivery 1.x. Utgivningen av DAD 1.0 inträffade i juni 2012 med publiceringen av den första DAD-boken, Disciplined Agile Delivery. Utvecklingen och publiceringen av DAD fortsatte från och med augusti 2012. Ägandet av DADs immateriella egendom överfördes till Disciplined Agile Consortium i oktober 2012, ett faktum som erkändes av IBM i juni 2014.

  3. Disciplined Agile 2.x. Detta är den första riktiga versionen, som ursprungligen släpptes i augusti 2015. Som vi beskrev tidigare var fokus på att beskriva ett flexibelt, kontextkänsligt synsätt på DevOps och IT-processen.

  4. Disciplined Agile 3.x. Denna version av släpptes i augusti 2017. Fokus för denna version är att utöka DA för att tillgodose de fullständiga behoven hos en Disciplined Agile Enterprise (DAE).

  5. Disciplined Agile 5.x. Denna version släpptes i maj 2020 med en uppdatering av boken "Chose your WoW!" och motsvarande uppdateringar på denna webbplats.

 

Disciplined Agile & PMI

PMI tror på styrkan i att kombinera projekt med agilt och har därför valt att integrera Disciplined Agile Consortium i verksamheten. DA är ett utmärkt komplement till PMIs standarder och certifieringar.

Istället för att fokusera på receptbelagda strategier så kombinerar de framgångsrika organisationerna projekt med agilt, processer och metoder - anpassat efter sina förutsättningar och sammanhang.

Förhoppningsvis har denna summering gett dig en inblick i vad Discplined Agile har att erbjuda.