Till startsida

I enlighet med våra nya stadgar använder sig PMI Sweden Chapter för första gången av elektronisk omröstning för val av 2016 års styrelse, revisorer och valberedning.

Föreningens valberedning har samlat in, noggrant utvärderat kandidater och presenterar här ett färdigt förslag för föreningens medlemmar att rösta på. Förslag till ny valberedning sker i samråd mellan valberedningen och föreningens ordförande utifrån insamlad kandidatlista och gällande stadgar.

Valberedningens förslag på kandidater för roller som är ämne för nyval, omval eller fyllnadsval

•Ordförande, Cecilia Svensson, omval 1 år

•Ansvarig Volontärer & IT, Therese Eriksson, nyval 2 år

•Ansvarig Professionell Utveckling, Certifiering och Standards, Fairooz Tamimi, nyval 2 år

•Ansvarig Marknadsföring och Kommunikation, Henrik Bagewitz, omval 2 år

•Branch Chair Öst och Nord, Jennifer Teodorsson, nyval 2 år

•Branch Chair Väst, Anneli Jansson, fyllnadsval 1 år

•Branch Chair Syd, Katarina Strömberg, omval 2 år

•Revisor, Åke Foghammar, omval 1 år

•Revisorssuppleant, Jan-Erik Larsson, omval 1 år

•Ordförande valberedningen, Mattias Georgson Petrén, omval 1 år

•Valberedningsledamot Öst/Nord, Susanne Henning, nyval 1 år

•Valberedningsledamot Väst, Peter Bergevald, omval 2 år

•Valberedningsledamot Syd, Patrik Bergström, omval 2 år

För att läsa mer om de enskilda kandidaterna hänvisas till respektive kandidatpresentation.

För att läsa mer om de olika ansvarsområdena hänvisas till föreningens stadgar.

Följande styrelseroller är valda 2015-2016 och är därför inte ämne för val i år. 

•Ansvarig Ekonomi och Vice ordförande, Torsten Larsson

•Ansvarig Medlemmar, Jerk Vallgårda

•Ansvarig Speciella Projekt, Håkan Olsson

•Avgående Ordförande, tillsätts per automatik vid byte av ordförande, fn Mattias Georgson Petren

Röstning

Röstning kommer ske från mitten av januari till mitten av februari. E-post kommer att skickas ut till samtliga medlemmar med länk där man kan rösta på kandidaterna. Röstningsförfarandet sker i enlighet med våra nya stadgar.

Med vänlig Hälsning PMI Sweden Nominating Board

Mattias Georgson Petrén, PMP, PhD 

Chair Nominating Committee, Past President

Patrik Bergström, PMP 

Member Nominating Committee

Peter Bergevald, PMP 

Member Nominating Committee

 

2016-01-01