Till startsida

The Project Economy™ 

Världen förändras snabbt, så även PMI. Projekt är en arbetsform som har stora möjligheter att stötta hur organisationer uppnår sina mål. Organisationer och ekonomier runt om i världen behöver lösa enorma utmaningar. 

Och det behöver gå snabbt. Från miljöpåverkan, infrastruktur och rent vatten för en växande befolkning, till att hantera disruptiva marknader och nya teknologier. Denna tid kallar vi för Projektekonomin, eller The Project Economy™.

Vi inom PMI stärker vårt fokus och breddar historierna vi berättar. Från start till avslut, från behov till resultat. Vi går mot att prata om termer i vad som behöver göras och att hitta det bästa sättet att göra det. Genom definierade ramverk till ... vad som helst, så länge det fungerar!

Inom PMI vill vi bidra till en värld där människor har de färdigheter och förmågor de behöver, för att göra idéer till verklighet. 

Projektorienterade branscher med ökat behov av projektledare

Inom PMI tror vi starkt på kraften i projekt och projektledare. Projekt handlar för oss inte om de små leveranserna, som kanske görs bättre i fasta agila team. Alla leveranser ska inte tvingas igenom tillfälliga projektgrupper och krångliga projektmodeller. Istället tänker vi på projekt som de stora initiativen. De initiativ som utmanar en hel branch. Det unika initiativet som gör att ett företag går från strategi till handling på kortast tänkbara sätt. Projekt som bidrar till en fortsatt välfärd, där människor har en ekonomisk trygghet och kan förverkliga sig själva. Där företagen som är duktigast på att genomföra stora satsningar med hållbarhet i fokus, är vinnarna på en global arena. 

Projektekonomin är oberoende av bransch

Projektledning och projekt är branschoberoende. Nedan berättar vi lite mer om de branscher som enligt en studie av PMI tros ha mest efterfrågan på projektledare (Job Growth and Talent Gap 2017 - 2027).
 

Tillverkande industri

Utmaningarna vi står inför är att det finns mindre och mindre tid för varje projekt, företag vill ständigt ha mer kontroll på verksamheten, högre flexibilitet i produktvarianter och upp- och ned-skalning på produktserier. Nu måste saker och ting gå snabbare, den globala utmaningen finns där hela tiden. Det gäller att få fram nya produkter fort för att klara kortare produktlivscykler. 

En annan utmaning är att digitalisera verksamheten. Produkt och IT växer samman och kan ha ett beroende till varandra. Exempel är självkörande bilar och lastbilar, som är ständigt uppkopplade. De traditionella produktföretagen ställer om produkter till tjänster, "as a service" och "on demand" eller prenumerationer.

Det är en utmaning i sig för ett tillverkande bolag att veta och försöka förstå vad som skapar mest värde och att kartlägga var i verksamheten man har störst behov av att göra något. Var finns det möjlighet att få mest tillbaka? Det finns också organisatoriska utmaningar med att implementera helt ny teknik. 

 

Sammhällsbyggnad

Samhällsbyggnad är ett enormt stort område där projekt används som medel för att göra verklighet av idéer och planer. Inom samhällsbyggnad finns fastighet och byggnation, såsom kontorslokaler, skolor, sjukhus och bostäder. Samhällsbyggnad är även transport och infrastruktur, såsom vägar, järnväg, flygplatser och hamnar. 

Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt och antalet projekt för satsningar inom samhällsbyggnation är fler än någonsin. Samhällsviktiga funktioner behöver nya lokaler, trygga och inspirerande utbildningsmiljöer behövs för att forma framtidens samhälle genom att ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvårdens fastighetsbestånd.

Vår syn på samhällsbyggande påverkas av vår syn på människans rättigheter och skyldigheter i de sociala systemen, på vår förväntan om ett kvalitativt liv och inte minst på vår syn på demokrati och medinflytande. Den tid är sedan länge förbi då samhällsplanering var en arena för experter med ingenjörsbakgrund tillika en arena med begränsad insyn för medborgarna. Med ökade krav på insyn och delaktighet har vi fått många nya former för dialoger på olika nivåer i samhället men också processer som tar in kompetens och aktörskap från andra områden och sektorer.

PMI Sweden Chapter arrangerar konferensen "Samhällsbyggnad" med en agenda som utmanar branchen. Under en hel dag tar du del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling och utmaningar i branschen.

 

IT & Telecom

AI-distribution, hemrobotar och smart assistans är några av de områden där teknikinvesteringar genom projekt resulterar i helt nya utmaningar och möjligheter. Den årliga volymen av global data kommer att nå 180 ZB (1 ZB = 1 biljon GB) år 2025 enligt en trendrapport. 5G är här och rullas ut mycket snabbare än någon tidigare trådlös generation – potentialen för individer, företag och samhälle är enorm. 

Att ta hand om stora datamängder, möta kraven om att agera i realtid och att göra IT till en strategisk del för hela verksamheten. Det är de största utmaningarna för företagen i framtiden. Tillväxt kan sätta rejäl press på IT-infrastrukturen. Det finns risk för att kvaliteten, kundnöjdheten och företagsryktet påverkas negativt. För att svara på eventuell tillväxt kommer många företag och myndigheter att utkontraktera IT-system och data till externa molntjänster. Att tranformera till molntjänster är stora och komplicerade projekt som ställer krav på lärande och informationssäkerhet parallellt med införandet. Den nya tekniken ger nya möjligheter att snabbt utveckla och testa nya upplevelser för användare och kunder. 

Projektkompetensen kommer bli allt viktigare. Ett avgörande kompetensområde för att leda de betydande investeringarna som sker i en portfölj, ofta kallat Epics, som skär tvärs igenom värdeströmmar och team. Projektledare behöver kunna välja ur verktygslådan och gå in och ur roller såsom scrum master, product owner eller lean portfolio managers. Projektkompetens är också att förstå samt leda agila initiativ. De traditionella projektkontoren blir s k LACE (Lean Agile Center of Excellence) och leder ofta agila tranformationer där både verksamhet, anställda och teknik förändras tillsammans. 

Disciplined Agile

PMI har sedan länge ett nära samarbete med Agile Alliance. PMI har även förvärvart Displined Agile, vars ramverk DAD är en hybridstrategi som utvidgar Scrum med beprövade strategier från Agile Modeling (AM), Extreme Programming (XP), Unified Process (UP), Kanban, Lean Software Development, SAFe, LeSS och flera andra metoder.

 

De mest inflytelserika projekten

När vi drömmer om framtiden är möjligheterna oändliga. Med anledning av vårt 50-årsjubileum har Project Management Institute identifierat de mest inflytelserika projekten under de senaste 50 åren. Följ med in i vår värld för att uppleva hur dessa projekt har gjort drömmar till verklighet genom kreativitet, anpassningsbarhet och uthållighet - och fortsätter att forma världen runt oss.