Till startsida

Vitalt och hjälpsamt beteende

Du har som ledare ansvar för hjälpsamma beteenden i ditt team – genom att förebygga och hantera de ohjälpsamma. I förändringsprojekt ska du dessutom ofta bryta mönster och implementera nya vitala beteenden i hela verksamheten – något som i sig kan trigga fram ohjälpsamma beteenden.

Vi har nog alla varit med om möten där luften plötsligt går ur alla för att någon fäller en negativ kommentar. Då menar jag inte ett konstruktivt kritisk och ifrågasättande uttalande – sådana behöver vi i projekten för att kvalitetssäkra våra leveranser. Utan ett sådant där vagt påstående som känns som en hal två i badkaret, en sådant man försöker få tag på men det glider ur handen och man förstår det inte riktigt. Har ni också då upplevt att någon annan i gruppen hakar på? De har hamnat i den negativa loopen och den är lika smittsam som covid-19. Vad beror det på? Och vad kan vi göra åt det? Och ännu viktigare – hur ser vi till att inte hamna i den själva?

Alla ohjälpsamma beteenden börjar med en negativ tanke. Denna tanke leder till någon form av reaktion. Det kan yttra sig i aggressivitet, passivitet eller flykt. Alla är destruktiva för gruppens samarbete och måluppfyllelse. Man har fastnat i den negativa loopen.

Den vanligaste orsaken till att vi fastnar i negativa tankar är att vi känner oss pressade på något sätt. När vi ställer ökade krav på våra medarbetare vill vi ju så klart att de ska fokusera på uppgiften och lösa den. Med förståelse för såväl helhet som detaljer. Hur väl de klarar de ökade kraven beror på situationen. 

Om vi som ledare är tydliga med våra förväntningar, hur man blir bedömd och vilka konsekvenserna blir om man leverera, kontra inte levererar känner sig teamet trygga och har lättare att förstå och tänka positivt kring uppgifterna. Förmågan att hantera ökad press är beroende av dessa tre. Har vi ohjälpsamma beteenden i gruppen måste vi börja med att granska oss själva här. Har vi varit tydliga nog? Har teamet förstått och accepterat förväntningar, bedömning och konsekvenser?

Men ibland beror det inte på oss ledare, utan på individernas situationer. Vad finns det mer som pressar dem? Det finns stor risk för negativa tankar och ett ohjälpsamt beteende om en person är mitt i en förändringsprocess, mår fysiskt dåligt, har andra personliga händelser som påverkar dem psykiskt t ex skilsmässa, sjuka anhöriga eller dödsfall i familjen. Ytterligare två aspekter i ”the big five” är system som inte fungerar eller oenigheter. Det kan röra sig om oenighet kring lösningar, kring resursanvändning, normer för samarbete eller helt andra saker. De tre första kan vi inte göra mycket åt, men vi kan visa förståelse och kanske lindra pressen. Men om oenigheterna eller systembristerna är något som är relaterat till vårt projekt ska vi hantera det omgående för att öka leveransförmågan i gruppen. 

Så nästa gång ni ser aggressivitet, passivitet eller flykt i er omgivning – börja inte själv med en negativ tanke om den personen. Fråga dig istället vad det kan beror på. Kanske är pressen bara för hög och kan lindras. 

När hamnade du själv i negativa loopen senast? Vad handlade det om? 

Annette Wendin, PMP

VD, Förändringsledare & Affärscoach på INstant INfusion AB
Transformerar människor och verksamheter i projektintensiva organisationer

annette@inin.se

2020-09-05

Annette Wendin, PMP