Till startsida

Coacha dig själv i vardagen!

För de flesta av oss har våren 2020 inneburit att leva i en ganska annorlunda vardag. En vardag där vi jobbar mer hemifrån, barnen har hemskola, vi umgås mindre med vänner och vi reser mindre. Detta innebär i sin tur att vi tillbringar mer tid hemma och att vi spenderar mer tid tillsammans med våra familjemedlemmar eller helt själva.

En ganska annorlunda vardag att förhålla sig till och hantera både fysiskt, mental och socialt. En del av oss gillar att vara hemma mer, att slippa resa och sparar tid. Andra tycker det blir stressigt och ofokuserat att sitta hemma och jobba och ej få variation. Många tycker att det är skönt att få mer tid med familjen och att det blir ett lugnare tempo. Andra tycker det är jobbigt att hela familjen ska samsas hemma hela dagarna. Många ägnar mer av sin tid ute i naturen i lugn och ro. Andra upplever det trist att ej kunna gå till gymmet eller träna tillsammans med andra. Oavsett så behöver vi ha bra strategier för att kunna hantera denna nya, annorlunda situation mentalt

Vi människor är dynamiska varelse som har möjlighet att medvetet utveckla våra förmågor och vårt tänkande. Alla våra erfarenheter formar vår uppfattning av verkligheten och allt som händer oss. Coaching är en metod att forma våra erfarenheter så att de bättre verkar för oss och påverkar oss på ett byggande och utvecklande sätt.

Hur kan vi coacha oss själva i vardagen för att manövrera och hantera vardagen på ett kraftfullt sätt?

Här följer 4 steg Medvetenhet, Insikt, Förändring och Handling för att själv komma till djupet av saker och för att underlätta i förändring.

  1. Medvetenhet: Vilka föreställningar verkar för dig? Hur gör du idag? Vad är nästa steg?

  2. Insikt: Hur ser din beslutsstrategi ut? Vad kan du vässa och hur kommer din beslutsstrategi då se ut?

  3. Förändring: Var påverkar du på ett kraftfullt sätt. När och hur kan du öka styrkan? Hur utmanande är du?

  4. Handling: Behöver du agera mer? mindre? Ditt framgångsrika beteendemönster?  Vad mer specifikt är det som fungerar? Hur bra är du på att växla mellan att leda och att följa med? 

Det handlar om Självledarskap. Frågor som styr hur man hanterar och leder sig själv. Lär sig om hur man lär sig. Lär sig om hur man tänker och hur man tänker om sitt tänkande. Lär sig om hur man styr mentala krafter. Lär sig om hur man styr sina känslomässiga krafter. 

Allt detta leder i sin tur till uppskattning av sig själv som en värdefull person och utveckling av tillförsikt bland annat när det gäller egna talanger, att komma överens med andra och personligt ansvar.

Coaching där fokus ligger på det inre spelet för att sedan uppnå topprestation i det yttre spelet.

Lycka till med att coacha dig själv i vardagen framöver!

 

Carina Juserius

Utbildare, Tränare, MetaCoach, på Kompus Kompetensträning

2020-07-22

Carina Juserius

Carina är projektledare hos organisationen Mentor och deras initiativ MentorTrainee. Dessutom har Carina genom det egna företaget Kompus Kompetensträning AB under många år coachat företag och team som vill utmana sig själva att hitta sin egen framgångsstrategi. Carina har många års erfarenhet att jobba med metoder från NLP, Meta-Coaching och Mental Träning.