Till startsida

Styrelser genom åren

Som en del av vårat firande vill vi passa på att uppmärksamma och tacka tidigare styrelser som genom åren byggt PMI sedan dess start.

2017

Cecilia Svensson, Ordförande
Mattias Georgson Petrén, Avgående Ordförande
Torsten Larsson, Sekreterare, Ekonomiansvarig & vice Ordförande
Richard Svahn, adj. Marknadsförings- & Kommunikationsansvarig
Jerk Vallgårda, Medlemsansvarig
Therese Helander, Volontärsansvarig
Anders Ekström, Speciella Projekt
Henrik Stadler, Professionell Utveckling & Certifiering & Standards
Katarina Strömberg, Regionansvarig Syd
Jennifer Teodorsson, Regionansvarig Öst och Nord
Martin Hultman, Regionansvarig Väst

2016

Cecilia Svensson, Ordförande
Mattias Georgson Petrén, Avgående Ordförande
Torsten Larsson, Sekreterare, Ekonomiansvarig & vice Ordförande
Henrik Bagewitz, Marknadsförings- & Kommunikationsansvarig
Jerk Vallgårda, Medlemsansvarig
Therese Helander, Volontärsansvarig
Håkan Olsson, Speciella Projekt
Fairooz Tamimi, Professionell Utveckling & Certifiering & Standards
Katarina Strömberg, Regionansvarig Syd
Jennifer Teodorsson, Regionansvarig Öst och Nord
Annelie Jansson, Regionansvarig Väst

2015

Cecilia Svensson, Ordförande
Mattias Georgson Petrén, Avgående Ordförande
Torsten Larsson, Sekreterare, Ekonomiansvarig & vice Ordförande
Henrik Bagewitz, Marknadsförings- & Kommunikationsansvarig
Jerk Vallgårda, Medlemsansvarig
Therese Helander, Volontärsansvarig
Håkan Olsson, Speciella Projekt
Fairooz Tamimi, Professionell Utveckling & Certifiering & Standards
Katarina Strömberg, Regionansvarig Syd
Jennifer Teodorsson, Regionansvarig Öst och Nord
Annelie Jansson, Regionansvarig Väst

2014

Mattias Georgson Petrén, Ordförande
Anders Bjurestig Avgående Ordförande
Torsten Larsson (adjungerad) Sekreterare
Ekonomiansvarig & vice Ordförande
Cecilia Svensson Marknadsförings- & Kommunikationsansvarig
Per Anevik Medlemsansvarig
Christina Andersson Volontärsansvarig & IT
Jerk Vallgårda Speciella Projekt
Klas Skogmar Professionell Utveckling & Certifiering & Standards
Håkan Olsson Regionsansvarig Syd
Susanne Henning Regionsansvarig Öst
Martin Fürst Regionsansvarig Väst

2013

Mattias Georgson Petrén Ordförande
Anders Bjurestig Avgående Ordförande
Per Walfridsson Sekreterare, Ekonomiansvarig & vice Ordförande
Cecilia Svensson Marknadsförings- & Kommunikationsansvarig
Per Anevik Medlemsansvarig
Christina Andersson Volontärsansvarig
Vakant Ansvarig Virtuella Nätverk och Speciella Projekt
Klas Skogmar Professionell Utveckling & Certifiering & Standards
Håkan Olsson Regionansvarig Syd S
usanne Henning Regionansvarig Öst
Martin Fürst Regionansvarig Väst

2012

Anders Bjurestig, Ordförande
Patrik Bergström, avgående ordförande
Michelle Vithal Bergström, Marknad & kommunikation
Anders Tjernberg, Professionell utveckling & certifiering
Torben Grut, Standarder
Johanna Johansson, Områdesansvarig Öst
Leif Söderwall, Områdesansvarig Väst
Mattias Georgson Petrén, Områdesansvarig Syd
Roland Gunnarzon, Kassör & sekreterare

2011

Anders Bjurestig, PMP, Ordförande
Patrik Bergström, PMP, Avgående Ordförande
Rolande Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Anna Antonsson, Medlemmar
Michelle Vithal Bergström, PMP, Marknad & Kommunikation
Torben Grut, PMP, Standards
Anders Tjernberg, PMP, Professionell utveckling & Certifiering
Carl Rönnerstam, Speciella projekt och virtuella nätverk
Johanna Johansson, PMP, Områdesansvarig Öst
Leif Söderwall, Områdesansvarig Väst
Mattias Georgson Petrén, PMP, PhD, Områdesansvarig Syd
Eva Ahlström, Områdesansvarig Nord

2010

Anders Bjurestig, PMP, Ordförande
Patrik Bergström, PMP, Avgående Ordförande
Rolande Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Marica Frostblad, PMP, Medlemmar
Michelle Vithal, PMP, Marknad & Kommunikation
Torben Grut, PMP, Standards
Katrin Karlsson, PMP, Professionell utveckling & Certifiering
Carl Rönnerstam, Ansvarig virtuella områden och näteverk
Johanna Johansson, PMP, Områdesansvarig Öst
Anders Tjernberg, PMP, Områdesansvarig Väst
Mattias Georgson Petrén, PMP, PhD, Områdesansvarig Syd
Andreas Öberg, PMP, Områdesansvarig Nord

2009

Anders Bjurestig, PMP, Ordförande
Patrik Bergström, PMP, Avgående Ordförande
Rolande Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Marica Frostblad, PMP, Medlemmar
Michelle Vithal, PMP, Marknad & Kommunikation
Torben Grut, PMP, Standards
Mattias Andersson, PMP, Professionell utveckling & Certifiering
Carl Rönnerstam, Ansvarig virtuella områden och näteverk
Katrin Karlsson, PMP, Områdesansvarig Öst och Nord
Anders Tjernberg, PMP, Områdesansvarig Väst
Mattias Georgson Petrén, PMP, PhD, Områdesansvarig Syd

2008

Patrik Bergström, PMP, Ordförande
Håkan Bergqvist, Avgående Ordförande
Roland Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Christian de Loes, PMP, Medlemmar & Virtuella Områden
Michelle Vithal. PMP, Marknad & Kommunikation
Torben Grut, PMP, Standards
Mattias Andersson, PMP, Professionel utveckling & Certifiering
Kjell Rodenstedt, PMP, MBA, Events
Anders Bjurestig, PMP, Områdesansvarig Öst och Nord
Peter Bergevald, PMP, Områdesansvarig Väst
Mattias Georgson Petrén, PMP, PhD, Områdesansvarig Syd

2007

Patrik Bergström, PMP, Ordförande
Håkan Bergqvist, Avgående Ordförande
Roland Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Christian de Loes, PMP, Medlemmar & LIG
Lena Dubbelman. PMP, Marknad & Kommunikation
Torben Grut, PMP, Standards
Mattias Andersson, PMP, Professionel utveckling & Certifiering
Kjell Rodenstedt, PMP, MBA, Aktiviteter
Barna Boros, PMP, Områdesansvarig Öst och Nord
Peter Bergevald, PMP, Områdesansvarig Väst
Anders Bjurestig, PMP, Områdesansvarig Syd

2006

Patrik Bergström, PMP, Ordförande
Håkan Bergqvist, Avgående Ordförande
Roland Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Barna Boros, PMP, Sekreterare
Ulf Bergman, PMP, Medlemmar
Lena Dubbelman. PMP, Marknad
Christian de Loes, PMP, Kommunikation
Torben Grut, PMP, Professionel utveckling & Certifiering
Mattias Andersson, PMP, Aktivitetsansvarig Väst
Kjell Rodenstedt, PMP, MBA, Aktiviteter
Anders Bjurestig, PMP, Aktivitetsansvarig Syd

2005

Patrik Bergström, PMP, Ordförande
Håkan Bergqvist, Avgående Ordförande
Roland Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Margareta Andersson, PMP, Sekreterare
Ulf Bergman, PMP, Medlemmar
Lena Dubbelman. PMP, Marknad
Christian de Loes, PMP, Kommunikation
Torben Grut, PMP, Professionel utveckling & Certifiering
Viviann Skärnell, PMP, Aktivitetsansvarig Väst
Mattias Andersson, PMP, t.f.Aktivitetsansvarig Väst
Kjell Rodenstedt, PMP, MBA, Aktiviteter
Anders Bjurestig, PMP, Aktivitetsansvarig Syd

2004

Patrik Bergström, PMP, Ordförande
Håkan Bergqvist, Avgående Ordförande
Roland Gunnarzon, PMP, Vice ordförande och Ekonomiansvarig
Margareta Andersson, PMP, Sekreterare
Eric Stein, PMP, Medlemmar
Christer Carmevik. PMP, Marknad
Tommy Hall, PMP, Kommunikation
Charlotte Curatola, PMP, Professionel utveckling & Certifiering
Viviann Skärnell, PMP, Aktivitetsansvarig Väst
Kjell Rodenstedt, PMP, MBA, Aktiviteter
Anders Bjurestig, PMP, Aktivitetsansvarig Syd

2003

Patrik Bergström, Ordförande
Håkan Bergkvist, Avgående ordförande
Roland Gunnarzon, Ekonomiansvarig
Eric Stein, Medlemsansvarig och ställföreträdande ordförande
Margareta Andersson, Certifieringsansvarig
Per Hill, Projektansvarig
Kjell Rodenstedt, Aktivitetsansvarig
Tommy Hall, Kommunikation & Marknad
Thomas Linhard, Representant CSC Väst
Christer Carmevik, Adjungerad

2002

Håkan Bergkvist, Ordförande
Birger Magnusson, Avgående ordförande
Eric Stein, Medlemsansvarig och stf. Ordf
Per Hill, Aktivitetsansvarig
Kjell Rodenstedt, Projektansvarig
Tommy Hall, Marknads-/Kommunikationsansvarig
Patrik Bergström, Certifiering/Utbildningsansvarig
Roland Gunnarzon, Ekonomiansvarig
Margareta Andersson, Ledamot
Tomas Linhart, Ledamot

2001

Håkan Bergqvist, Ordförande
Birger Magnusson, Avgående ordförande
Roland Gunnarzon, Ekonomiansvariga
Per Hill, Aktivitetsansvarig
Kjell Rodenstedt, Aktivitetsansvarig
Eric Stein, medlemsansvarig
Patrik Bergström. Utbildnings- och certifieringsansvarig
Tommy Hall, Kommunikationsansvarig

2000

Håkan Bergqvist, Ordförande
Birger Magnusson, Avgående ordförande
Roland Gunnarzon, Ekonomiansvarig
Eric Stein, Medlemsansvarig
Patrik Bergström, Utbildnings- och certifieringsansvarig
Per Hill, Aktivitetsansvarig
Kjell Rodenstedt, Projektansvarig
Tommy Hall, Kommunikations- och marknadsansvarig

1999

Birger Magnusson, Ordförande
Ove Larsson, Avgående ordförande
Roland Gunnarzon, Ekonomiasansvarig
Eric Stein, Medlemsansvarig
Patrik Bergström, Utbildnings- och certifieringsansvarig
Johan Löw, Aktivitetsansvarig (t.o.m. augusti 1999)
Håkan Bergkvist, Projektansvarig
Anders Wennergren, Kommunikations- och marknadsansvarig (t.o.m. juni 1999)

1998

Ove Larsson, President
Nicklas Dahlström, Immediate Past President
Jörgen Hedlund, VP Communication and Publicity
Patrik Bergström, PMP, VP Education and Certification
Jörgen Löw, VP Programs

1997

Nicklas Dahlström, Potential chapter sponsor and President
Patrik Bergström, VP Education