Till startsida

Jag är projektledare sedan drygt tio år och har jobbat med projektledning i IT-braschen med globala team i komplexa kundsituationer. Jag har erfarenhet inom komplicerade transitions- och transformationsprojekt, problemprojekt och tidskritiska projekt av varierande storlek.

Berätta om de projekt du leder just nu

Det projekt jag leder nu är egentligen flera... Det är ett projekt inom detaljhandeln, som levererar uppgraderingar av kassa-system. Så det är alltid minst två projekt som löper parallellt, men i olika faser. Analys, design, implementation, test, pilot och rollout. 

Många butiker i många länder. Allt är inte så enhetligt emellan de olika länderna och det genererar många intressanta situationer i de olika faserna. Parallellt finns det på sätt och vis ett tredje projekt – att definiera och sätta upp en fungerande och smidig process för kommande releaser. Intressant i och med att ”continuous improvement” verkligen triggar mig – det finns alltid utrymme för förbättring. Ett ständigt utvärderande av senast fasen, landet, projektet. 

Var lägger du mest av din tid i projektet? 

Kommunikation. Det är många stakeholders involverade på många olika nivåer och rätt typ och mängd av information förenklar för projekt-teamet och projektets framdrift.

Vilka är de största utmaningarna i projektet? 

Att få tag i rätt resurser i tillräckligt stor utsträckning – och med rätt kompetens. (Vilket ofta är den stora utmaningen i de flesta projekt) Att få till en fungerande process med en leveransorganisation i nästintill ständig förändring.

Vad skulle du säga är den viktigaste färdigheten som projektledare? 

Kombinationen av koll på detaljer och förmågan att zooma ut till ett helikopterperspektiv. Struktur, ordningssinne. Ärlighet varar längst. Flexibilitiet – ingenting är sig likt särskilt länge…

Berätta om hur du  lyckats får ett projekt som hade spårat ur tilbaka på rätt spår igen.

Jag har vid ett flertal tillfällen tagit över s k problemprojekt, som alltså redan varit i RAG-status Red. Jag har ingen mirakelformel – det är hårt arbete. Gå igenom läget med de olika team-medlemmarna, intervjua huvud-intressenterna, skaffa dig en överblick av läget. Identifiera var det gör mest ”ont”. Välj ut den viktigaste (den som har ”ringar-på-vattnet”-effekt på andra, den som kostar mest tid och kraft i sitt nuvarande röda läge), välj ut någon eller några enklare fixar, som ger snabbt, synligt positivt resultat. Kunden kommer inte att älska dig från dag 1. De kommer inte att lita på dig för att du säger att du är pålitlig. Men – när du visat resultat, inte en utan flera gånger, då börjar du få lite medvind…

Har du några tips till andra projektledare?

Känn efter vilket arbetssätt och vilken metodik som känns bra för dig. Håll fast vid det som funkar. Och kom ihåg att allt förändras – så även du – så du behöver känna efter om det som var rätt för ett år sedan fortfarande är rätt idag.
 

Nina Andrén