Till startsida

Jag har de senaste 10 åren jobbat som projektledare på Oriflame Cosmetics. Oriflame är ett globalt direktförsäljande företag inom skönhetsbranschen. Företagskulturen har till stor del påverkar mitt sätt att arbeta och varit grunden till varför jag fortfarande ser projektledning som en rolig utmaning. 

Berätta om ett av dina nuvarande projekt och din roll. 

Just nu leder jag flertal projekt med syfte att leverera marknadsförings- och kommunikationsmaterial till Oriflames 60 marknader världen över. Projektbeställningen tar sin början under produktutvecklingen. Beställare är globala marknadsavdelningen medan de interna kunderna är Oriflames åtta regioner. 

Var lägger du mest av din tid i projektet? 

Jag lägger stor vikt på förstudier och att förbättra projektbeställningen. När slutprodukten är kommunikation så som är film, produktcopy samt tryckta kataloger är det svårt att mäta kvalitet. Mycket tid läggs även på att identifiera rätt intressenter och få fram rätt beslut i tid. Det är viktigt att särskilja på personligt tycke och vad som är bra för projektets affärsmål, vilket kan vara svårt när man är nere på val av ord. Ofta ifrågasätts tidigare beslut så dokumentation är a och o. 

Vilka är de största utmaningarna i projektet? 

Mäta kvaliteten samt få projektgruppen att följa en process med ständiga förändringar och osäkerheter. Kreatörerna (artdirectors och copywriters) ska ta fram säljande kommunikationsideér och kampanjer under stor tidspress, och med flertal projekt igång samtidigt är det en utmaning. Vi vill ha en tidsoptimerad produktion samtidigt som man inte får strypa kreativiteten vilket är nyckeln till en lyckad slutprodukt. En svår balans. Dessutom är projektledning som yrke ofta missuppfattat i denna bransch och blir lätt en koordinatortjänst. Detta innebär att man måste ställa krav på större ägandeskap som ofta ligger hos chefer med för liten helhetsbild för att kunna fatta rätt beslut.

Vad har du lärt dig genom att leda det här projektet? 

Att både lyssna och ställa krav, samt att alla intressenter måste förstår sin roll i projektet och hur deras behov påverkar helheten. 

Vad skulle du säga är den viktigaste färdigheten som projektledare? 

Finns nog inte en färdighet som är viktigare än andra utan är en kombination beroende på projekt. Det är just därför projektledning är roligt. Topp tre i fallande ordning; driven, social och analytisk.

Nämn några av dina framgångsfaktorer?

Acceptans – välja striderna för projektets bästa, inte för ditt eget bästa. Lägg inte all tid på att släcka bränder, prioritera och boka in tid för planering. Involvera specialisterna, de vet oftast mer än mig. Kommunicera så att alla intressenter förstår att just de är viktiga för projektets framgång.

Hur ser ditt drömprojekt ut?

Jag har en fallenhet för systematisering och förbättra kommunikation. Idag finns det oerhört många innovativa lösningar inom den digitala världen som troligtvis kommer ersätta epost som vi blivit allt för beroende av. Ett drömprojekt skulle vara att hitta nya, ännu inte existerande sätt att förbättra kommunikation mellan människor.  

 

Jens Andersson, PMP®, projektledare, Oriflame

Relaterad information

Oriflame