Till startsida

Hjälpa till och bidra till att göra en heldags workshop kring projektledning på en skola till succe. Datum är fredagen den 17 Augusti. Intresse anmäls till henrik.stadler@pmi-se.org senast den 3 augusti.