Till startsida

Samhällsbyggnad - Fastighet & byggnation 

En konferens av PMI Sweden Chapter på Clarion Hotel Stockholm på Södermalm, den 7 november 2018.

PMI SE:s mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, samt att etablera projektledningsom profession. Välkommen till en heldag där vi ur ett projektperspektiv möts, diskuterar och inspireras kringämnet samhällsbyggnad, med särskilt fokus på fastighet och byggnation.

Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt och antalet projekt för satsningar inom samhällsbyggnation är flerän någonsin. Samhällsviktiga funktioner behöver nya lokaler, trygga och inspirerande utbildningsmiljöer behövs för att formaframtidens samhälle genom att ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitetoch en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvårdens fastighetsbestånd.

Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling och digitalisering i branschen och detfinns även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Dessutom kommer detfinnass en utställningsyta där företag och besökare kan mötas.

Om PMI

PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av projektarbete och professionell projektledning. 

PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete.

PMI i Sverige

I Sverige har vi verkat sedan januari 1998 och verksamheten drivs helt av volontärer. Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala nätverk. För vissa intresseområden finns även möjlighet att delta i rikstäckande virtuella nätverk. Vi är en ekonomisk förening och medlemmarna väljer styrelse på årsmötet. Styrelsen består av volontärer som kommer från olika delar av Sverige.

 

Mer information

2018-09-07