Till startsida

Bidra till Sveriges ledande temperaturmätare för projekt

Swedish Project Review kan ses som Sveriges ledande temperaturmätare för projekt. Den omfattar branschspecifika nyckeltal, trender och beskriver områden som behöver förbättras. Rapporten ges ut årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI) Sweden Chapter. 

- Denna gång undersöker vi framgångsfaktorerna inom internationell projektledning, säger Ola Stensson, Vice President Corporate Outreach vid PMI Sweden Chapter. Vilka utmaningar står vi vanligtvis inför och hur gör vi dem till möjligheter? Hur ökar vi värde genom tekniska möjligheter? Vilka goda exempel finns och vad behöver organisationer göra för att öka mognaden inom området? Swedish Project Review kommer att undersöka dessa frågor. Vi kommer även att djupdyka i vissa frågor i dialog med internationellt verksamma organisationer.

- Förra gången byggde slutsatserna på svaren från sammanlagt 382 respondenter, säger Konstantinos Viglas, Director of Research vid PMI Sweden Chapter. Vi hoppas naturligtvis på ännu fler denna gång, vilket ytterligare bidrar till att stärka den statistiska analysen i rapporten. Vidare bygger slutsatserna på erfarenheter från organisationer av olika storlek inom en mängd skilda områden och branscher, representerade av projektledare, PMO-chefer och organisationsledare.

Undersökningen görs på webben genom följande länk: https://www.surveymonkey.com/r/SPR2019_PMISE

Undersökningen stänger 16:e december. Svaren från undersökningen analyseras och  sammanställs i rapporten “Swedish Project Review”. Rapporten presenteras under ”Passion for Projects 2019” på Clarion Hotel Stockholm, 11-12 mars.

För mer information, kontakta Konstantinos Viglas

2018-11-26