Till startsida

Visbys projektledarnätverk snart en del av PMI SE

Vi träffar Johan Palmqvist, senior projektledare och Björn Grönlund, program och processledare på PayEx, en solig onsdag under Almedalsveckan för att samtala kring innovation, projektledning och Visbys projektledarnätverk. Lotta Båth på Visuell Planering och styrelsemedlem i PMI är själv gotlänning och har fört oss samman. ”Efter två års nätverkande på ön känns det nu lagom att vidga vyerna genom PMI, för att träffa och dela erfarenheter även med kollegorna på fastlandet. Vi ska hålla vår första initiala träff med PMI SE här i Visby redan 30 augusti", säger Johan Palmqvist, initiativtagare till nätverket.

Johan Palmqvist har arbetat som projektledare i stora delar av sitt verksamma yrkesliv. Han är även mångårigt aktiv inom flera idrotter, exempelvis volleyboll och basket och har genom både sin profession och föreningsliv skaffat sig ett omfattande nätverk i Visby och på Gotland. 

Det var därför naturligt att det var just han i samarbete med Johan Wittwer (Axwer) vid Region Gotland som startade Gotlands projektledarnätverk för två år sedan, han kände ju redan de flesta. Tanken var att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte och kontakt på ön, att inte alltid behöva ta sig till fastlandet.

Ingår i nätverket gör projektledare från öns största arbetsgivare så som bland annat PayEx, Svenska Spel, Skatteverket, Riksantikvarieämbetet och även en del mindre organisationer. De träffas en eftermiddag en gång i kvartalet och de turas om att välja ämne för presentation och diskussion. Ibland lite längre men oftast drygt en timmes presentation som sedan följs av diskussion och fika, det hela under lättsamma former. Exempel på ämnen som diskuterats är utmaningar med att gå från analogt till digitalt i samband med att Gotland Snus blev uppköpta av Swedish Match, eller hur delning av bolagen inom Svenska Spel hanterades till följd av en regelverksändring.

Nätverket består idag av ca 25 projektledare som nu PMI SE:s medlemmar får möjligheten att lära känna och utbyta erfarenheter med. Från PMI SE vill vi hälsa Visby och Gotland varmt välkomna, vi ser fram emot att bygga vidare på våra insikter och ytterligare stärka vår profession i Sverige!

Skribent: Isabel Bergling Olanders, PMI SE

 

2019-08-15