Till startsida

Lediga volontärsroller i medlemskapsgruppen

Volontärarbete ger dig ett utökat nätverk, PDUer, stärker ditt CV och ger dig fritt deltagande i Passion for Projects. 

Member pages editors

Dessa personer ansvarar för att skriva och sammanställa material till medlemssidorna på pmi-se.org. Materialet kan vara sammanfattningar och länkar till annat material på tex projectmanagement.com men också egna texter. 

Rollen ställer krav på ett stor intresse för projektledning och för att förmedla kunskap. Den ställer. Förväntad arbetsinsats ca 1 timme per vecka.

Members branch contact

Du är första kontakten för nya medlemmar. Ditt ansvar är att per mail välkomna nya medlemmar i din region och att göra den lokala nätverken uppmärksammade på dem så att även de kan ta emot dem. 

Rollen ställer framförallt krav på ett intresse för andra människor och en vilja att hjälpa dem. Förväntad arbetsinsats ca 2 timmar per månad.

 

2016-10-20

Vill du veta mer eller söka något av uppdragen: 

Kontakta Jerk Vallgårda
VP Membership.

 

Klicka på bilden för att se den planerade organisationen.