Till startsida

Uppdatering av PMP examinering

Som ett resultat av uppdateringen till PMBOK® Guide – Sixth Edition så kommer certifieringsexamen för PMP påverkas från och med den 26 mars 2018. Det innebär att examen från det datumet kommer att få frågor baserade på PMBOK® Guide – Sixth Edition, förutom annat material som ligger till grund för examen. 

Det vi kan förvänta oss är frågor om nyheter som:

  • Vissa ändringar i terminologi.

  • Ett nytt kapitel om projektledarens roll.

 

Två kunskapsområden har bytt namn och förändrats: 

  • Time Management har bytt till Schedule Management

  • Human Resource Management heter nu Resource Management.

 

Varje kunskapsområde har även fått 4 nya sektioner:

  • "Key concepts"

  • "Trends and emerging Practices"

  • Tailoring considerations"

  • "Considerations for Agile/Adaptive environments"
     

Sammanfattningsvis:

De som tar sin PMP-certifiering INNAN 26 mars får nuvarande version av examensfrågor som baseras på PMBOK® Guide – fifth Edition

De som tar sin examen EFTER 26 mars får en uppdaterad version med examensfrågor som baseras på PMBOK® Guide – Sixth Edition.

 

2017-11-22