Till startsida

Samtalsgrupp för projektledare

Till aktiviteterna i höst startar vi upp en samtalsgrupp för projektledare. Det kommer att blir fyra tillfällen i höst, ett datum i taget publiceras i Aktivitetskalendern. Uppstart den 27 augusti, sedan ett tillfälle per månad fram till jul. Nätverket kommer att ledas av Sophie Hoas och Sten Söderberg. 

Sammanfattad information:

Syftet med samtalsgruppen är att, utifrån ett jordnära, praktiskt och lösningsorienterat perspektiv dela erfarenheter och kunskaper inom relevanta projektledningsområden. Temat för första träffen är ”Erfarenhetsåterföring” (Lessons Learned).   Moderatorerna i nätverket har en gemensam bakgrund från Karlstad Universitet och Magisterutbildningen i projektledning. Sophie Hoas, examinerad Sociolog med erfarenhet från rese- och läkemedelsbranschen. Sten Söderberg, civilekonom DHHS med erfarenhet ifrån byggbranschen och IT-projekt i en internationell miljö. 

Sophie Hoas och Sten Söderberg

 

2019-06-22