Till startsida

Reginal Leadership Institute - Europe möte i Prag

Alla deltagae på RLIM Eurpoe 2022

 

Mellan 28:e till 30:e oktober gick årets Regional Leadership Institute möte för europeiska chapters av stapeln i Prag. Detta var det första fysiska mötet sedan 2019, då mötet hölls i Bryssel. Pandemin har satt stopp för möjligheterna att träffas fysiskt, så denna konferens var mycket efterlängtad av deltagarna.

Sweden Chapter var på plats och vi möttes på fredagen av ett extra festligt Prag, eftersom det råkade sammanfalla med Tjeckiens nationaldag. Många var lediga och rörde sig ute på stan mellan olika attraktioner och t.ex så hade stadens muséer fritt inträde.

På kvällen möttes alla deltagare över en middag och vi fick tillfälle att sammanstråla med Ukraine Chapter och deras president Roman Reznikov, som fått tillstånd att lämna landet för den här konferensen. Sweden Chapter har framförallt genom Katarina Korenkovas insatser arrangerat hjälp med bl.a sjukvårdsmateriel till Ukraina, i samverkan med chaptret där. Detta var första gången vi fick tillfälle att träffas och det blev ett hjärtligt och mycket uppskattat möte.

 

Ola, Roman o Katarina

 

Själva konferensen inleddes på lördagen med att samtal mellan Lenka Pincot, President Czech Republic Chapter och Pierre Le Manh, nyligen tillträdd President och CEO för PMI.

Pierre reflekterade över sin första tid i PMI och hur han vill göra saker enklare. Han liknande t.ex PMI:s interna dokumentation med den inom den amerikanska statsförvaltningen, vilket är något han vill ändra på.

 

Pierre och Lenka

 

Seminarierna bestod i vanlig ordning av lärdomar från olika chapters och erfarenhetsutbyte sinsemellan. Flera seminarier var upplagda som workshops, vilket verkade uppskattas av de flesta deltagarna, för att de fick aktivera sig mycket själva. Ämnen som man arbetade med var t.ex hur vi bättre attraherar och behåller volontärer, hållbarhet, kulturell mångfald och globalt samarbete. Mycket handlade också om nya generationer av projektledare och hur PMI kan fånga deras intresse.

 

Workshop RLIM 2022

 

Sweden Chapter stod för två uppskattade och välbesökta seminarier. Katarina Strömberg presenterade vårt upplägg för Passion for Projects. Katarina Korenkova och Julia Gohblit presenterade tillsammans med Adi Muslic från Swiss Chapter, vad vi gör i våra respektive organisationer för Young Professionals. Båda dessa seminarier väckte stort intresse, speciellt från deltagare från de chapters som inte arbetat så mycket med detta, men som nu vill börja.
 

Katarina S presenterar Passion for Projects Congress

Katarina K och Julia

 

Konferensen avlutades med keynote speech från Henry Rose Lee som talade om betydelsen av förståelse och samverkan mellan de olika generationer som befinner sig i yrkeslivet. Idag är fyra olika generationer yrkesverksamma samtidigt. Baby Boomers samt de tre yngre X, Y och Z generationerna, alla med olika behov och drivkrafter. Så därmed kan man säga att även avslutningen på konferensen gick i framtidens tecken.

Från Sverige deltog på konferensen, Daniel Stenholm, Therese Helander, Katarina Korenkova, Julia Gohblit, Jeremy Parker, Katarina Strömberg, samt undertecknad.

 

PMI SE team RLIM 2022

 

Ola Stensson

Vice president

Special Projects.

 

2022-11-24