Till startsida

Pulse of the Profession® 2016

I årets rapport betonas vikten av både kvalificerad projektledare och engagerade sponsorer. Det är också intressant att notera skillnaderna mellan hur organisationsledare och PMO-chefer uppfattar sin organisations mognad (sidan 14). Vikten (och brist i många organisationer) av organisationsvida, standardiserade metoder projektledning nämns också.

Ladda hem årets rapport och mycket mer på pmi.org.

2016-02-09