Till startsida

Pål Söderby, PMP

Nytt koncept - nya erfarenheter

När Processus bjöd in till sitt rödteglade källarvalv på Johannes gränd i Gamla stan fick vi uppleva en ny variant av PMI sammankomst. På agendan stod ”Workshop: Portfoliomanagement in real life” För många av oss som tidigare deltagit vid seminarier i PMIs regi lockade det annorlunda upplägget.  Vi tilldelas olika chefsroller och fick arbeta i grupper om fyra. Den första uppgiften var att skapa ett bolag och att arbeta fram dess vision och mission. Baserat på dessa skapar vi vår strategi och identifierade en mängd olika projekt. Med hjälp av portfolio management utvärderas projekten, rangordnades och prioriteras baserat på våra tilldelade roller.  

Kännetecknande för hela övningen var mycket energi och en kreativ atmosfär. Alla deltagare fick möjlighet att bidra och visade samtidigt en stor vilja att ta del av varandras erfarenheter och idéer. Vi får också möjlighet att samspela och träna på att kommunicera med varandra. Detta skapas genom att övningen genomförs som en workshop. Detta tycker jag gav en extra dimension och jag ser fram emot fler PMI-träffar med motsvarande upplägg.  

Som en extra bonus gav upplägget i form av en workshop ännu större möjlighet att interagera och skapa kontakt med nya PMI-kollegor, ett viktigt syfte vid alla PMI-aktiviteter.

 

 

 

2016-10-24