Till startsida

Ny styrelse för PMI Sweden Chapter

Till ordförande valdes Katarina Strömberg, vilket innebär att Therese Helandes blir Tidigare ordförande.

 
Nyvalda styrelsemedlemmar är:

  • Daniel Stenholm, Område väst

  • Ola Stensson, Special Projects 

  • Anna Persson, Marknad & kommunikation

  • Oleksandr Khimiak, Medlemmar

  • Gosia Machowina, Finans och ställföreträdande ordförande.

 
Till valberedningen valdes Therese Helander som ordförande och Thomas Larsson.

 
Leona Bergevald valdes till revisor.

 
Vi vill tacka avgående förtroendevalda för deras strålande insatser. Vi vill också gratulera de nyvalda och önska dem ett stort lycka till i sina positioner.

2023-03-23