Till startsida

Motioner till årsmötet 2019

Det är tid för motioner till årsmötet 2019.PMI-SE medlemmar får lämna in motioner för behandling på årsmötet.Vänligen skicka dem till torsten.larsson@pmi-se.org senast 10 Januari 2019
 

Styrelsen

2018-12-20