Till startsida

Motioner till årsmötet 2016

Motioner till årsmötet 2016 skall vara styrelsen tillhanda senast 14 januari 2016.De kan skickas till PMI SE:s sekreterare

 

2015-12-16