Till startsida

Info till medlemmar om förestående val av styrelse och valberedning

 

Kära medlemmar,

Det börjar bli dags för vårt årliga val och röstning på kandidater till PMI SE styrelse och valberedning. Nytt för i år är att styrelsen kommer att nyttja en professionell revisor.

I enlighet med våra stadgar utlyser vi härmed valet som planeras att genomföras med start i 24 januari och pågå i enlighet med stadgarna under 30 dagar.

Valet genomförs elektroniskt m.h.a. en lösning som tillhandahålls av PMI centralt och röstning sker på valberedningens förslag på kandidat till respektive roll som är ämne för nyval, omval eller fyllnadsval. Röstningen sker genom att varje medlem har möjlighet att välja att acceptera valberedningens förslag genom att rösta JA eller välja att inte acceptera valberedningens förslag genom att rösta NEJ.

Resultatet av valet presenteras på årsmötet i mars 2022.

Vi önskar er alla en God fortsättning på det nya året!

 

Med vänliga hälsningar PMI SE Valberedning

Per Anevik / Chair Nominating Committee

Martin Hultman / Member Nominating Committee

Tina Andersson / Member Nominating Committee

Ann-Charlotte Båth / Member Nominating Committee

 
 

 

2022-01-18