Till startsida

Kära medlemmar,

Vi närmar oss ett nytt år och det är dags för vårt årliga val och röstning på kandidater till PMI SE styrelse, valberedning och revisorer.

I enlighet med våra stadgar utlyser vi härmed valet som kommer att genomföras med start 20 januari och pågå under 30 dagar.

Valet genomförs elektroniskt med en lösning som tillhandahålls av PMI centralt och röstning sker på valberedningens förslag på kandidat till respektive roll som är ämne för nyval, omval eller fyllnadsval. Alla medlemmar i PMI Sweden Chapter kommer att få ett mejl från PMI med en inbjudan till att rösta. Varje medlem får en länk till det elektroniska valet samt unika inloggningsuppgifter. Information om kandidaterna kommer därmed att finnas till hands.

Resultatet av valet presenteras på årsmötet i mars 2021.

Vi önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar PMI SE Valberedning

Per Anevik
Chair Nominating Committee

Martin Hultman
Member Nominating Committee

Susanne Henning
Member Nominating Committee

Tina Andersson
Member Nominating Committee

 
 

 

2020-12-16